Vismarkt

 

Vismarkt aan het eind van de dag (120×80 cm) olieverf op doek

 

Een schilderij van de Vismarkt in Groningen dat ik afgelopen winter op mijn atelier heb geschilderd

____________________________________

A painting of the Vismarkt in Groningen that I painted in my studio last winter.

 

Deel dit bericht op:

Spaarne Lenteraces

Roeiwedstrijd (50x34cm) olieverf op doek

Roeiwedstrijd (50x32cm) olieverf op doek

Eind mei heb ik tijdens  de lenteraces van roeivereniging het Spaarne geschilderd. Ik zat in een bootje dat we naast het riet voor anker hadden gelegd.

De roeiers gingen natuurlijk snel want het waren wedstrijden. Maar omdat er steeds nieuwe boten voorbij kwamen kon ik ze toch vrij goed uitwerken.

________________________________

At the end of May I painted the Spaarne during the spring races of the rowing club. I was in a boat that we had anchored next to the reeds.
 
The rowers of course went fast because they were competitions. But because new boats kept coming by, I was still able to work them out quite well.

 

 

Deel dit bericht op:

Roeivereniging Heemstede

Roeivereniging het Spaarne (50x35cm) olieverf op doek

Roeiers (50x30cm) olieverf op doek

 

Begin mei heb ik een paar dagen geschilderd bij de roeivereniging van Heemstede.

S’ochtends waren er veel roeiers maar s’middags werden ze van het Spaarne verdreven door de golven van de honderden bootjes over het Spaarne vaarden.

____________________________

At the beginning of May I spent a few days painting at the Heemstede rowing club.

There were many rowers in the morning, but in the afternoon they were driven from the Spaarne by the waves of the hundreds of boats sailing across the Spaarne.

 

 

Deel dit bericht op:

Ardennen

De Ninglinspo (45x35cm) olieverf op doek

Kasteel bij Remouchamps (50x35cm) olieverf op doek

Begin mei heb ik deze schilderijen in de Ardennen geschilderd.  Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een bergstroompje heb geschilderd. Het is een onderwerp met een hele mooie dynamiek.

_________________________________

At the beginning of May I painted these paintings in the Ardennes. It is the first time in my life that I painted a mountain stream. It is a subject with a very beautiful dynamic.

 

 

Deel dit bericht op:

Normandië

Normandische koeien (45x40cm) olieverf op doek

Normandische kerk (43x31cm) olieverf op doek

Twee schilderijen die ik kort gelden in Normandië heb geschilderd. Het waaide hard uit het noorden toen ik de koeien schilderde. Vaak zijn de luchten dan mooi. En in de beschutting van een heg en mijn auto stond ik comfortabel.


Two paintings that I recently painted in Normandy. It was blowing hard from the north when I painted the cows. The skies are often beautiful then. And in the shelter of a hedge and my car I stood comfortably.

 

Deel dit bericht op:

portret

Portret (50x40cm)

Een portret van mijn jongste dochter dat ik twee weken geleden heb geschilderd.

Op dezelfde plek als het portret dat ik vorige keer heb gepost maar nu overdag en zonder boek.

______________________________________

A portrait of my youngest daughter that I painted two weeks ago.

In the same place as the portrait I posted last time, but now during the day and without a book.

Deel dit bericht op:

Lezend meisje bij lamplicht

Lezend meisje (42×32 cm) olieverf op doek

afgelopen februari heb ik dit schilderij van mijn dochter gemaakt terwijl ze aan het lezen was.  Normaal schilder ik wanneer het buiten donker is met een helder daglicht lamp. Zodat ik de kleuren goed kan zien. Maar met dit schilderij kon ik dat niet doen omdat de daglichtlamp dan de zwakkere lamp rechts in beeld zou overstralen en het effect van het zacht gele licht zou verdwijnen. Gelukkig lukte het schilderen ook met wat  minder licht.

Ik vraag me wel eens af hoe de schilders in vroegere tijden s’avonds schilderden toen er nog geen daglicht lampen waren. Misschien gingen ze dan tekenen of etsen,

_________________________

Last February I made this painting of my daughter while she was reading. Normally I paint when it is dark outside with a bright daylight lamp. So I can see the colors clearly. But with this painting I couldn’t do that because the daylight lamp would then overshine the weaker lamp on the right of the picture and the effect of the soft yellow light would disappear. Fortunately, painting was also possible with less light.
 
I sometimes wonder how painters in the past painted in the evening when there were no daylight lamps yet. Maybe they would draw or etch when it got dark outside,
Deel dit bericht op:

Wassenaar

Het centrum van Wassenaar (120x80cm) olieverf op doek

Afgelopen najaar heb ik dit schilderij van Wassenaar in opdracht geschilderd.

De opdracht was een groot schilderij het centrum van Wassenaar  op een zonnige lente dag. Ik heb daarvoor in de lente ter plaatse een kleiner werk gemaakt die ik later op mijn blog zal plaatsen.

De bomen beginnen net blad te krijgen en de gebouwen zijn nog zichtbaar door het gebladerte.  Iets eerder in het seizoen is alles kaal en als de bomen vol in blad staan is er bijna alleen nog groen te zien. Ik moest daarom het juiste moment zien te vinden om er te gaan schilderen.

__________________________

Last autumn I painted this painting of Wassenaar on commission.
 
The assignment was a large painting of the center of Wassenaar on a sunny spring day. I first made a smaller work on site that I will post on my blog later.
 
The trees are just starting to leaf out and the buildings are still visible through the foliage. A little earlier in the season everything is bare. When the trees are in full leaf there is almost only green to be seen. So I had to find the right time to start painting.
Deel dit bericht op:

Lezend meisje

Lezend meisje (36x36cm ) olieverf op doek

Kort geleden heb ik mijn jongste dochter geschilderd terwijl ze lag te lezen. Ik heb zo snel mogelijk geschilderd want ook ontspannen leeshouding wordt na een tijdje ongemakkelijk. Maar ik heb het schilderij kunnen voltooien

__________________________________

Recently I painted my youngest daughter while she was reading. I painted as quickly as possible because even a relaxed reading position becomes uncomfortable after a while. But I was able to complete the painting

 

 

 

 

Deel dit bericht op:

Knotwilgen met sneeuw

Knotwilgen met sneeuw (35x30cm) olieverf op doek

 

Knotwilgen met sneeuw (35x25cm) olieverf op paneel

 

Rivier, huizen met sneeuw (30x25cm) olieverf op paneel

Kort geleden was het besneeuwd in en rond Breda.

Toen ik in de ochtend aan het eerste schilderij met de knotwilgen begon wierpen de knotwilgen nog mooie schaduwen op het pad. Maar door het draaien van de zon verdwenen de schaduwen.  Omdat het licht zo was veranderd ben ik s’middags met een nieuw schilderij begonnen. Het lukte echter niet om de twee schilderijen in een dag te voltooien. Gelukkig viel er s’nachts weer verse sneeuw en was het de volgende dag weer helder en zonnig zodat ik verder kon werken aan de twee schilderijen.

Het schilderij van de Huizen met sneeuw had ik een dag eerder gemaakt. Iets ten noorden van Zevenbergen.

________________________________________

Recently it was snowy in and around Breda.
 
When I started the first painting with the willows in the morning, the trees still cast beautiful shadows on the path. But as the sun turned, the shadows disappeared. Because the light had changed so much, I started a new painting in the afternoon. However, it was not possible to complete the two paintings in one day. Fortunately, fresh snow fell again at night and the next day it was sunny again so I could continue working on the two paintings.
 
I made the painting of the Houses with snow the day before. Just north of Zevenbergen.

 

Deel dit bericht op: