Lezend meisje

Lezend meisje (36x36cm ) olieverf op doek

Kort geleden heb ik mijn jongste dochter geschilderd terwijl ze lag te lezen. Ik heb zo snel mogelijk geschilderd want ook ontspannen leeshouding wordt na een tijdje ongemakkelijk. Maar ik heb het schilderij kunnen voltooien

__________________________________

Recently I painted my youngest daughter while she was reading. I painted as quickly as possible because even a relaxed reading position becomes uncomfortable after a while. But I was able to complete the painting

 

 

 

 

Deel dit bericht op:

Knotwilgen met sneeuw

Knotwilgen met sneeuw (35x30cm) olieverf op doek

 

Knotwilgen met sneeuw (35x25cm) olieverf op paneel

 

Rivier, huizen met sneeuw (30x25cm) olieverf op paneel

Kort geleden was het besneeuwd in en rond Breda.

Toen ik in de ochtend aan het eerste schilderij met de knotwilgen begon wierpen de knotwilgen nog mooie schaduwen op het pad. Maar door het draaien van de zon verdwenen de schaduwen.  Omdat het licht zo was veranderd ben ik s’middags met een nieuw schilderij begonnen. Het lukte echter niet om de twee schilderijen in een dag te voltooien. Gelukkig viel er s’nachts weer verse sneeuw en was het de volgende dag weer helder en zonnig zodat ik verder kon werken aan de twee schilderijen.

Het schilderij van de Huizen met sneeuw had ik een dag eerder gemaakt. Iets ten noorden van Zevenbergen.

________________________________________

Recently it was snowy in and around Breda.
 
When I started the first painting with the willows in the morning, the trees still cast beautiful shadows on the path. But as the sun turned, the shadows disappeared. Because the light had changed so much, I started a new painting in the afternoon. However, it was not possible to complete the two paintings in one day. Fortunately, fresh snow fell again at night and the next day it was sunny again so I could continue working on the two paintings.
 
I made the painting of the Houses with snow the day before. Just north of Zevenbergen.

 

Deel dit bericht op:

Eindhoven

Eindhoven centrum (120×80 cm) olieverf op doek

Dit jaar en vorig jaar heb ik een aantal kleinere schilderijen in Eindhoven ter plaatse gemaakt en afgelopen week heb ik dit schilderij op mijn atelier geschilderd.

___________________________________

This year and last year I made a number of smaller paintings on site in Eindhoven and last week I painted this painting in my studio.

 

Deel dit bericht op:

Domburg

Strand met zee  (70x50cm) olieverf op doek

Het strand van Domburg (120x70cm) olieverf op doek

 

Twee schilderijen van het strand van Domburg die ik in 2023 heb geschilderd.

Ook in 2024 zal ik weer een serie schilderlessen geven op het strand van Domburg. Als u geinteresseeerd bent kunt u informatie vinden op de site van het Zeeuwselicht.


Two paintings I painted in 2023 of the beach of Domburg.

If you are interested, you can find information on the Zeeuwselicht website.

 

 

Deel dit bericht op:

Vismarkt in december

Vismarkt (45x35cm) olieverf op doek

Kort geleden heb ik in Groningen op de Vismarkt geschilderd.

Het was regenachtig maar er kwam af en toe licht door het wolkendek. Maar vooral de kramen gaven licht.

______________________________

Recently I painted on the Vismarkt in Groningen.
 
It was rainy but occasionally light came through the clouds. But especially the stalls provided light.

 

Deel dit bericht op:

Zuid Frankrijk

 

 

 

Citroenen en sinaasappelen (45x35cm) ood

 

Weg langs zee (41×35 cm) ood

 

Vorige week heb ik een week in Zuid Frankrijk geschilderd. Ik was verrast hoe groen het daar nog was maar dat kwam voor een groot deel ook omdat er daar vooral naaldbomen groeien. Maar er hingen zelf nog citroenen en sinaasappelen aan de bomen.


Last week I spent a week painting in the South of France. I was surprised how green it still was there, but that was largely because there are mainly coniferous trees growing there. But there were still lemons and oranges hanging on the trees.

 

 

Deel dit bericht op:

Drinkende en grazende koeien

Drinkende koe (40x26cm) olieverf op paneel

Tekening koeien (50x40cm) conté op papier

Koeien met wolkenlucht (35x25cm) olieverf op paneel

Afgelopen zomer heb ik regelmatig koeien geschilderd en getekend.

De kans om een koe te schilderen  die uit de sloot drinkt is klein. Vaak gaat het te snel. Maar het was vrij warm en ze wisselden elkaar af zodat ik nu wel de kans kreeg.

___________________________

Last summer I regularly painted and drew cows.

The chance of painting a cow drinking from the ditch is small. It often happens too fast. But it was quite warm and they took turns so I now got the chance.

 

 

Deel dit bericht op:

Bollenvelden

Bollevelden met kerk (50×40 cm) olieverf op paneel

Tulpenvelden op bewolkte dag (45×30 cm) olieverf op paneel

In april dit jaar heb ik een week in de bollenvelden onder Haarlem geschilderd. Deze twee schilderijen had ik nog niet op mijn blog geplaatst.

Toen ik het bovenste schilderij maakte waaide het erg hard. Ik had mijn autodeur als windscherm gebruik zodat ik dit beeld toch kon schilderen zonder weg te waaien.


In April this year I spent a week painting in the bulb fields near Haarlem. I had not yet posted these two paintings on my blog.
 
When I made the top painting the wind was blowing very hard. I used my car door as a windbreak so that I could paint this image without it blowing away.

 

 

 

Deel dit bericht op:

Koeien aan de waterkant

Koeien aan de waterkant (45×41 cm) olieverf op doek

Als ik aan een schilderij begin voelt het soms een beetje als een gok of het gaat lukken om het schilderij te voltooien. Vooral als ik koeien als onderwerp heb gekozen. Wat ik van te voren niet kan weten is of ze vaak genoeg terugkeren op de plek waar ik ze wil vastleggen en of ze niet naar een andere weide worden gebracht. Gelukkig bleven ze de twee dagen dat ik aan dit schilderij heb gewerkt in dezelfde weide en was het zo warm dat ze regelmatig kwamen drinken.

_______________________

When I start a painting it sometimes feels a bit like a gamble as to whether I will succeed in completing the painting. Especially if I have chosen cows as a subject. What I cannot know in advance is whether they will return often enough to the place where I want to capture them and whether they will not be taken to another pasture. Fortunately, they stayed in the same meadow for the two days I worked on this painting and it was so warm that they regularly came to drink.

 

 

 

 

Deel dit bericht op:

Rode onderschildering

Koeien en zwanen (30x21cm) olieverf op paneel

Vorige week heb ik een aantal schilderijen van koeien aan de waterkant geschilderd.  Het is nazomer en de bomen zijn nog groen maar al de bloemen zijn uitgebloeid. Op deze plek is het groen nu zo overheersend dat ik besloot om de onderschildering met rood op te zetten. Als kleur contrast.

Het was een mooie rustige en een bijna windstille dag. Zelfs de zwanen waren rustig en bleven rondhangen zodat ik ze erbij kon schilderen. Meestal blijven ze niet zolang in de buurt als ik zit te schilderen

________________________________

Last week I painted some paintings of cows on the waterfront. It is late summer and the trees are still green but all the flowers have faded. The green is now so dominant in this spot that I decided to paint the underpainting with red. As a color contrast.
 
It was a nice quiet and almost windless day. Even the swans were calm and hung around so I could paint them. Usually they don’t stay around as long as I’m painting

 

 

 

 

Deel dit bericht op: