Vlinders en fluitenkruid

Fluitenkruid met vlinders (40x25cm)

In de lente van vorig jaar heb ik dit schilderij geschilderd. Maar ik had het nog niet geplaatst op mijn blog. Er vlogen uitzonderlijk veel vlinders rond.

Op dit moment ben ik een serie grote schilderijen aan het maken op mijn atelier en ik kijk uit naar de lente.

______________________

I painted this painting in the spring of last year. But I hadn’t posted it on my blog yet. There were an exceptional number of butterflies flying around.

At the moment I am making a series of large paintings in my studio and I am looking forward to spring.

Deel dit bericht op:

Grote Markt

Grote Markt (40x30cm) olieverf op doek

 

Station met avondlicht (40x25cm) olieverf op paneel

Twee schilderijen die ik in december Groningen heb gemaakt.

De dag dat ik het station heb geschilderd was het weer wisselvallig. Soms een periode met zon dan weer een uur grijs. Ik ben nadat ik mijn eerste poging had uitgeveegd opzoek gegaan naar een geschikter onderwerp en vond dat in een mooi uitzicht op het museum. Ik moest wel snel schilderen want de dag was al voor een groot deel voorbij.

Tijdens het maken van het schilderij van de Grote Markt werd ik niet gehinderd door veranderend licht want het was die dag erg grijs.

____________________________________

The day I painted the station, the weather was changeable. Sometimes a period with sun, then another hour of gray. After wiping my first attempt, I looked for a more suitable subject and found it in a nice view of the museum. I had to paint quickly because the day was already largely over.

While making the painting of the Grote Markt, I was not hindered by changing light because it was very gray that day.

 

 

Deel dit bericht op:

Studies van wolkenluchten

Landschap met wolkenlucht (30x20cm) olieverf op paneel

 

Landschap met wolkenlucht (30x25cm) olieverf op paneel

Landschap in avondlicht (30x20cm) olieverf op paneel

In het najaar van vorig jaar heb ik een aantal snelle schilderijen gemaakt van wolkenluchten. Soms zijn de wolken erg wisselend en veranderd het per uur. Dat vind ik perfecte dagen om snelle studies te maken. De snelheid dwingt me nog meer om intuïtief te schilderen. Dat vind ik goed want nadenken over het resultaat tijdens het schilderen heeft vaak geen voordeel.

___________________________

In the autumn of last year I made a number of quick paintings of cloudy skies. Sometimes the clouds are very variable and change hourly. I think those are perfect days to make quick studies. The speed forces me even more to paint intuitively. I think that’s good because thinking about the result while painting is often of no benefit.

 

 

Deel dit bericht op:

Zwanenstraat

Zwanenstraat (45x30cm) olieverf op doek

In december heb ik dit schilderij in de Zwanenstraat in Groningen geschilderd. Ik heb de levendigheid van de winkelstraat nog net kunnen vastleggen want een paar dagen later was de straat weer leeg door de zoveelste lockdown.

Ik stond daar samen met Joost Doornik te schilderen. Op de foto zie je nog een deel van zijn schilderij.

______________________________

In December I painted this painting in the Zwanenstraat in Groningen. I just managed to capture the vibrancy of the shopping street because a few days later the street was empty again due to the umpteenth lockdown.

I was there painting with Joost Doornik. In the photo you can see part of his painting.

 

Deel dit bericht op:

Kraam op de Grote Markt

Oliebollenkraam op de Grote Markt ( 50 x 35 cm) olieverf op doek

Afgelopen december heb ik een serie schilderijen in Groningen gemaakt. Deze was de eerste.

Het lukte me niet om dit schilderij met de oliebollenkraam in een dag te voltooien en ik wilde de volgende dag er aan verder werken. Maar ik moest een paar dagen wachten. De komende twee dagen was het markt en zou mijn beeld worden geblokkeerd door extra marktkramen. Gelukkig voor mij was de volgende zondag het plein weer leeg en kon ik het schilderij voltooien. Een zonnige dag zou roet in het eten hebben gegooid omdat het licht dan totaal anders was geweest maar gelukkig was het weer weer grijs en regenachtig.

___________________________________

Last December I made a series of paintings in Groningen. This one was the first.

I couldn’t finish this painting with the oliebollen stall in one day and I wanted to continue working on it the next day. But I had to wait a few days. For the next two days it was market and my view would be blocked by additional market stalls. Luckily for me, the next Sunday the square was empty again and I was able to finish the painting. A sunny day would have thrown a spanner in the works because the light would have been completely different then, but luckily the weather was gray and rainy again.

 

 

 

 

Deel dit bericht op:

Garages

Fordgarage (40×25 cm) olieverf op paneel

 

Parkeergarage (48×32 cm) olieverf op doek

Een tijdje geleden wilde ik in de binnenstad van Dordrecht gaan schilderen maar ik kon er geen onderwerp vinden dat me inspireerde. Gelukkig vond ik er wel een aan de rand van de stad. Het weerspiegelende daglicht in het glas van de ford garage en het zachte kunstlicht van de lampen binnen vond ik een erg mooi beeld opleveren.

De parkeergarage heb ik in Katwijk geschilderd deze zomer. Na een paar dagen schilderen in de harde wind aan het strand vond ik het heerlijk rustig om in de garage te zitten. Na een dag in de parkeergarage vond ik juist de frisselucht van het strand weer fijn.

———————————–

A while ago I wanted to paint in the city center of Dordrecht, but I couldn’t find a subject that inspired me. Luckily I did find one on the outskirts of town. The reflective daylight in the glass of the ford garage and the soft artificial light from the lamps inside was a very nice image.

I painted the parking garage in Katwijk this summer. After a few days of painting in the strong wind on the beach, I found it wonderfully quiet to sit in the garage. After a day in the parking garage, I really liked the fresh air from the beach again.

 

 

Deel dit bericht op:

Koeien aan de Waal

Koeien aan de Waal (30x25cm) olieverf op paneel

Twee koeien aan de Waal (35x25cm) olieverf op paneel

Koeien bij bosrand (40×28 cm) olieverf op doek

Afgelopen zomer heb ik een aantal schilderijen met koeien geschilderd. De bovenste twee schilderijen heb ik aan de Waal gemaakt. De onderste boven Breda.

____________________________________

Last summer I painted a number of paintings with cows. I made the top two paintings at the Waal. The bottom one above Breda.

Deel dit bericht op:

Breda met regen

Breda met regen (45×30 cm) olieverf op doek

Vorige week heb ik dit schilderij in Breda geschilderd. Ik stond onder een overkapping zodat ik droog bleef. Zelfs toen het onstuimig regende.

________________________________

Last week I painted this painting in Breda. I stood under a canopy so I stayed dry. Even when it rained heavely.

 
Deel dit bericht op:

Olieverf schilderijen voor Animatieseries

Sinds vorig jaar september heb ik ongeveer honderd schilderijen gemaakt voor twee animatie series. Undone seizoen 2 en the Sandman. Ze worden gebruikt als de omgeving waar de karakters zich in voortbewegen.

Hierdoor heb ik een stuk minder tijd gehad om eigen werk te maken maar mijn aandeel in deze producties is klaar en vanaf nu ga ik weer voltijds eigen werk maken en regelmatig publiceren op deze blog. De schilderijen van afgelopen jaar kan ik nog niet laten zien omdat de series nog niet zijn uitgekomen.

In het 2018 en 2019 heb ik meegewerkt aan Undone seizoen 1. Deze serie is eind 2019 uitgekomen en die schilderijen kan ik daarom wel publiceren. Voor deze serie heb ik ongeveer 80 werken geschilderd. Ik post hier een kleine selectie.

De schilderijen zijn 120 x 75 en met olieverf op doek schilderd.

Komend jaar komen deze twee series uit op Amazoneprime en Netflix.

___________________________________

Since last September I have made about a hundred paintings for two animation series. Undone season 2 and the Sandman. As a result, I have had a lot less time to make my own work, but my share in these productions is ready and from now on I will again make my own work full-time and regularly publish on this blog.

The series have not yet come out. In 2018 and 2019 I contributed to Undone season 1. This series was released at the end of 2019 and I can therefore publish those paintings. I painted about 80 for this serie, so I’m posting a small selection here.

The paintings are 120 x 75 and painted with oil on canvas.

Next year, these two series will be released on Amazoneprime and Netflix.

Deel dit bericht op:

Schepen in de haven

Haven aan het Haringvliet (70×35 cm) olieverf op paneel

Deze maand heb ik geschilderd in een haven aan het Haringvliet

Halverwege de dag viel mijn ezel om en belandde het schilderij in het water. Gelukkig was het niet diep en kon ik het schilderij op de bodem zien liggen en ben ik in het water gedoken om het eruit te halen. Omdat het olieverf is kon ik daarna zonder probleem verder schilderen.

____________________________________

This month I painted in a harbor on the Haringvliet.

In the middle of the day my easel fell over and the painting ended up in the water. Luckily it wasn’t deep and I could see the painting on the bottom and dived into the water to get it out. Because it is oil paint, I was able to continue painting without any problem.

Deel dit bericht op: