Artrevisited jubileumfeest

Feest met zon (45x35cm) olieverf op paneel

In juni heb ik in Harderwijk op een feest geschilderd. Het was georganiseerd door Artrevisited en het stadsmuseum van Harderwijk, Het was een warme dag en de meeste bezoekers bleven in de schaduw van de tent. Ik stond in de schaduw van een boom.

De mensen waren bewegelijk en kwamen en gingen maar het licht op de tent en zijn slagschaduw waren de basis van de compostie en die veranderden gelukkig niet zo veel.

____________________________________

In June I painted at a party in Harderwijk. It was organized by Artrevisited and the city museum of Harderwijk. It was a hot day and most visitors stayed in the shade of the tent. I stood in the shade of a tree.
 
The people were mobile and came and went, but the light on the tent and its cast shadow were the basis of the compostion. Fortunately, they didn’t change that much.

 

 

 

  

Deel dit bericht op:

Spoorweg overgang

Spoorwegovergang (45x25cm) olieverf op paneel

Begin van dit jaar heb ik bij een spoorwegovergang geschilderd. De auto kon daar blijven staan want de weg liep dood en er was verder geen verkeer.

Willem Maris heeft een keer gezegd dat hij koeien schildert omdat het zulke mooie lichtvangers zijn.  Ik denk dat hij dat onder andere vond door het heldere wit van de koe waar de zon zo helder op weerkaatst. Een auto is ook een mooie lichtvanger en weerspiegelt het licht zelfs.

_______________________________

At the beginning of this year I painted at a railway crossing. The car could stay there because the road was a dead end and there was no further traffic.
 
Willem Maris once said that he paints cows because they are such beautiful light catchers. I think he found that partly because of the bright white of the cow on which the sun reflects so brightly. A car is also a beautiful light catcher and even reflects the light.

Deel dit bericht op:

Wit-Russisch feest

Feest op het strand (50x35cm)

Kort geleden heb ik een Wit-Russisch feest geschilderd op het strand. Het was een vrij bewolkte avond maar er scheen nog wat oranje licht tussen de wolken door.

____________________

Recently I painted a Belarusian party on the beach. It was a fairly cloudy evening but there was still some orange light shining through the clouds.

 

 

Deel dit bericht op:

Veere

Terras aan de haven (35x25cm) olieverf op paneel

Veere in namiddaglicht (40x25cm) olieverf op paneel

Veere (35x25cm) olieverf op paneel

Afgelopen maanden heb ik een serie meerdaagse workshops gegeven in Zeeland. We staan vooral aan het strand van Domburg. Maar door de harde noorden wind konden we niet altijd op het strand staan. Een van de alternatieve locaties waar ik goed les kan geven is Veere. Zelfs met harde wind is deze plek zo goed als windstil. Soms werk ik na de les de demo die ik maak tijdens de les nog uit. Deze drie werken zijn uitgewerkte demo’s.

_______________________

In recent months I have given a series workshops in Zeeland. We are on the beach of Domburg if possible. But due to the strong north wind we could not always stand on the beach. One of the alternative locations where I can teach well is Veere. Even with strong winds, this place is as good as windless. Sometimes after class I finish the demo that I make during class. These three works are detailed demos.

 

Deel dit bericht op:

Terras

Terras in Nuenen (55x35cm) olieverf op doek

Ongeveer een week geleden heb ik dit terras in Nuenen geschilderd. Ergens halverwege de dag werden er dranghekken naast me geplaatst. Ik stond precies op de plek waar de avondvierdaagse zou aankomen. Gelukkig zou dat later in avond gebeuren en was ik al klaar voor het publiek en de lopers kwamen.

_________________________

About a week ago I painted this terrace in Nuenen. Somewhere in the middle of the day, crush barriers were placed next to me. I was standing exactly where a walking event would arrive. Luckily that was later in the evening and I was ready for the crowd and runners to arrive.

 

 

Deel dit bericht op:

Het Spaarne

Haarlem (45x35cm) olieverf op doek

Roeivereniging (50x35cm) olieverf op doek

 

Deze twee schilderijen heb ik kort geleden aan het Spaarne geschilderd. De eerste in het centrum van Haarlem en de tweede bij de roeivereniging van Heemstede. De eerste dag was zonnig en helder.

De tweede dag was grijs. Gelukkig was er aan het begin van de dag nog een streep licht te zien in de verte. Die heb ik er meteen ingeschilderd en laten staan.

________________________________

I painted these two paintings on the Spaarne recently. The first in the center of Haarlem and the second at the rowing club of Heemstede. The first day was sunny and clear.
 
The second day was grey. Fortunately, at the beginning of the day there was still a strip of light to be seen in the distance. I painted it right away.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht op:

Bollenvelden

Hyacintenveld (50×40 cm) olieverf op doek

Bollenvelden (40×32 cm) olieverf op doek

Dit voorjaar heb ik een aantal dagen in de bollenstreek geschilderd. Eigenlijk was ik iets te vroeg voor de tulpen mar de hyacinten bloeiden wel volop.

_________________________________

This spring I spent a few days painting in the bulb region. Actually I was a little too early for the tulips, but the hyacinths were already in full bloom.

Deel dit bericht op:

Italië

Italiaanse stad (40x35cm) olieverf op doek

Klif in de Middellandse Zee (40x35cm) olieverf op doek

Boten op het strand  (40x30cm) olieverf op doek

Twee weken gelden heb ik in Italië geschilderd. Iets ten zuiden van Genua. Het is een bergachtige  en stijle kust en elk stukje land aan zee dat vlak genoeg is is bebouwd of heeft een andere functie. Maar het is goed gelukt om mooie locaties te vinden waar ik genoeg afstand kon nemen om te schilderen.

Op Instagram heb ik een filmpje geplaatst waar ik in het schilderij van de stad aan het maken ben. Die plek was een beetje bijzonder om te zitten. Het was aan de rand van een parkeerplaats. Het was mooi weer en weekend en de hele dag reden er auto’s door mijn beeld die tevergeefs op zoek waren naar een plaats om te staan. Maar ik zat er toch vrij comfortabel in de schaduw van een plataan.


Two weeks ago I painted in Italy. Just south of Genoa. It is a mountainous and steep coast and every piece of land by the sea that is flat enough is built on or has another function. But I managed to find beautiful locations where I could take enough distance to paint.
 
I posted a video on Instagram where I am making a painting of the city.
That location was a bit restless to paint. It was on the edge of a parking lot in front of a hotel. It was weekend and nice weather and all day long cars drove through my view looking in vain for a place to park their car. But I was still quite comfortable in the shade of a plane tree.

 

 

Deel dit bericht op:

Groningen

Martinikerkhof in tegenlicht (50x40cm) olieverf op doek

Hereplein (45x30cm) olieverf op doek

Hereplein met bomen (40x25cm) olieverf op doek

Vorige week heb ik een paar dagen samen met Joost Doornik in Groningen geschilderd. Het weer was bijzonder wisselvallig en onvoorspelbaar. Soms was het grijs met regen en soms heel helder en zonnig. Dat zijn lastige omstandigheden als je plein-air schilderd. Vaak heb ik van te voren wel een globaal idee wat ik ga schilderen. Maar met extreem wisselvallig weer stel ik me extra flexibel op en ga zonder plan schilderen.

De schilderijen die we gemaakt hebben zijn vanaf 30april te zien bij groepstentoonstelling in de stadsgalerie in Groningen


Last week I spent a few days painting together with Joost Doornik in Groningen. The weather was very changeable and unpredictable. Sometimes it was gray with rain and sometimes very bright and sunny. Those are difficult circumstances when you paint plein air. I often have a general idea in advance of what I am going to paint. But with extremely changeable weather I am extra flexible and paint without a plan.

 

Deel dit bericht op:

Den Haag met standbeeld

Den Haag met regen (50x40cm) olieverf op doek

Vorige week heb ik dit schilderij gemaakt in Den Haag. Aan het eind van de eerste dag vond ik het schilderij nog niet af. Ik miste details. Gelukkig volgde op de regenachtige dag nog zo’n natte dag en ben ik terug gegaan naar de plek om het schilderij te voltooien.

Als ik met regen schilder in de stad zorg ik er meestal voor dat er iets boven mijn hoofd is dat me beschut tegen de regen. Ik ben dan wel minder vrij in waar ik kan gaan staan want zoveel afdakjes met een mooi uitzicht zijn er niet.  Maar deze keer ging dat goed samen.

__________________

Last week I made this painting in The Hague. At the end of the first day I found the painting still unfinished. I missed details. Fortunately another wet day followed the rainy day and I went back to the place to finish the painting.
 
When I paint in the city in the rain I usually make sure there is something above my head to shield me from the rain. I am then less free in where I can stand because there are not that many shelters with a nice view. But this time it went well together.
Deel dit bericht op: