Haarlem

Bloemenkraam in Haarlem (50 x 35 cm) olieverf op doek

Dit schilderij heb ik kort geleden in Haarlem geschilderd.

Soms krijg ik de vraag of ik eerst op het doek teken met houtskool of potlood voor ik met verf begin. Dat is niet het geval want ik start een schilderij meteen met verf. Maar ik maak wel regelmatig een paar snelle schetsen om te bepalen wat een mooie compositie is voor ik begin met schilderen. Soms heel minimaal. Want als je buiten schildert is tijd vaak kostbaar. In dit geval was er haast omdat de markt tegen vijf uur zou opbreken.

Ik heb de twee schetsen die ik heb gemaakt voor dit schilderij hieronder laten zien.

––––––––––––––––––––––––––

I painted this painting recently in Haarlem.

Sometimes I get the question whether I first draw on the canvas with charcoal or pencil before I start painting. That is not the case because I immediately start a painting with paint. But I do regularly make a few quick sketches to determine what a nice composition is before I start painting. Sometimes very minimal. Because when you paint outside, time is often precious. In this case, there was a rush as the market was due to break up by five o’clock.

I’ve shown the two sketches I made for this painting below.

 

Conte op papier (30 x 20 cm)

 

Deel dit bericht op:

Eindhovenskanaal

Eindhovenskanaal met wit huis en brug (50x35cm) olieverf op paneel

Eindhovenskanaal met roeier (40x30cm) olieverf op paneel

Kort geleden heb ik aan het Eindhovenskanaal geschilderd. Het bovenste schilderij in de stad en het tweede schilderij buiten de stad. De roeiers kwamen snel voorbij maar gelukkig kwam er af en toe eentje voorbij zodat ik ze in het schilderij kon verwerken.

________________________

Recently I painted on the Eindhoven Canal. The top painting in the city and the second painting outside the city. The rowers passed quickly, but luckily one passed by now and then so that I could incorporate them into the painting.

 

 

 

Deel dit bericht op:

Koeien aan de waterkant

Drie koeien aan de waterkant (40x30cm) olieverf op doek

Deze zomer heb deze koeien aan de slootkant geschilderd. Het beeld dat de koeien zo dicht bij het water staan klaar om geschilderd te worden komt vanzelfsprekend over. Toch is dat het niet. Ze moeten in de juiste weide staan en het moet zo warm zijn dat ze bij de drinkplek blijven rondhangen of in elk geval vaak terugkeren om te drinken. Omdat ik deze onzekerheden goed ken waardeer ik het extra veel als ik ze zo kan vastleggen.

____________________________

This summer I painted these cows on the ditch side. The image that the cows are so close to the water ready to be painted seems self-evident. Yet it is not. They should be in the right meadowe and it should be warm enough for them to hang around the watering hole or at least return often to drink. Because I know these uncertainties well, I appreciate it extra if I can capture them like this.

 

Deel dit bericht op:

Gele parasol

Gele parasol

Gele parasol (40x30cm) olieverf op paneel

Strand in tegenlicht

Strand met spelende kinderen (35x20cm) olieverf op paneel

Op een dag in juli heb ik deze twee schilderijen op het strand geschilderd. Het groepje met de gele parasol ging al vrij snel naar huis. Gelukkig had ik ze al snel vastgelegd. De familie verderop bleef wel lang op het strand. Toch is heb ik erop gelet om hen niet verder uit te werken dan het groepje op de voorgrond. Want anders zou er een stijlbreuk ontstaan in het schilderij.

In de avond was het laag water en heb ik nog een snel schilderij gemaakt met mijn zicht naar zee

__________________

In July I painted these two paintings on the beach. The group with the yellow parasol soon went home. Fortunately, I quickly captured them. The family more in the background did stay on the beach for a long time. Yet I have been careful not to elaborate them further than the group in the foreground. Because otherwise there would be a style break in the painting.

In the evening it was low tide and I made a quick painting with my view towards the sea

 

ter plaatse

 

Deel dit bericht op:

tekeningen en schilderijen

tekeningen

Conté op papier (40×30 cm) (per tekening)

vijver met bootje

Boom aan de waterkant (35×26 cm) olieverf op paneel

 

Op mijn blog plaats ik hoofdzakelijk schilderijen maar ik teken ook regelmatig.

Wat ik onder andere fijn vind aan tekenen is dat ik er minder spullen voor hoef mee te nemen dan wanneer ik ga schilderen. Ik kan me dan sneller verplaatsen en op een dag veel onderwerpen en composities uit proberen.

Soms kom ik later terug op de locatie om een getekend onderwerp ook in olieverf uit te voeren zoals bij het schilderij met het bootje.

_____________________

On my blog I mainly post paintings but I also draw regularly.

One of the things I like about drawing is that I don’t have to take as much stuff with me as I do when I’m painting. I can then move faster and try out many subjects and compositions in one day.

Sometimes I come back to the location later to also execute a drawn subject in oil paint, such as with the painting with the boat.

 

schilderen aan de vijver

Deel dit bericht op:

Kudde met wolkenlucht

Kudde met wolkenlucht (40x30cm) olieverf op paneel

Vorige week waren er prachtige stapel wolken. Ik ga dan graag op een plek schilderen waar de lucht goed te zien is. Het vlakke land ten noorden van Breda leent zich daar goed voor.

__________________

Last week there were beautiful piles of clouds. I like to paint in a place where the sky can be clearly seen. The flat land north of Breda lends itself well to this.

Deel dit bericht op:

Pad langs zee

Domburg pad langs zee

Pad langs zee (50x35cm) olieverf op doek

Domburg in ochtendlicht (35x25cm) olieverf op paneel

Spelende kinderen op het strand

Spelende kinderen aan zee (35x25cm) olieverf op paneel

Twee postjes geleden had ik een schilderij geplaatst van het zelfde pad als dat te zien is op het bovenste schilderij. Kort geleden ben ik er weer gaan staan. Maar nu iets verderop en met mijn blik naar het zuiden gericht.

De andere twee schilderijen heb ik op het strand van Domburg geschilderd. De spelende kinderen in de avond en het andere schilderij in de ochtend.

________________________

Two posts ago I had posted a painting of the same path as the one on the top painting. A short while ago I went back to stand. But now a little further and with my eyes turned south.

I painted the other two paintings on the beach of Domburg. The children playing in the evening and the other painting in the morning.

Deel dit bericht op:

Golf in de branding

Golf in de branding (120×70 cm) olieverf op doek

Een schilderij dat ik deze winter op mijn atelier heb geschilderd.

_____________________________

A painting I painted in my studio this winter.

Deel dit bericht op:

Pad langs zee

Pad langs zee (40×27 cm) olieverf op doek

Straat van boven (45×30 cm) olieverf op doek

Het bovenste schilderij heb ik begin mei in Domburg geschilderd op het pad dat over de duinen langs zee loopt. De straat heb ik vanaf een balkon geschilderd. Het is een wereld van verschil om op de weg zelf te staan of er van een afstand op neer te kijken. Als je op de weg staat wordt je onderdeel van de dynamiek van de plek, of je wilt of niet. Want veel passanten komen kijken en praten. Vanaf een balkon of vanachter een raam ben je meer een ongeziene observant.

___________________________

I painted the first painting at the beginning of May in Domburg on the path that runs over the dunes along the sea. I painted the street from a balcony. Standing on the road itself or looking down on it from a distance makes a world of difference. When you’re on the road, you become part of the dynamics of the place, whether you like it or not. Because many passers-by come to watch and talk. From a balcony or from behind a window you are more of an unseen observer.

Deel dit bericht op:

Zwanestraat

Zwanestraat in december (110×80 cm) olieverf op doek

In januari heb ik dit schilderij van de Zwanestraat in Groningen in mijn atelier geschilderd. Het hangt nu bij een expositie in de Stadsgalerie van Groningen aan de Oude Boteringestraat.

_________________________________

In January I painted this painting of the Zwanestraat in Groningen in my studio. It is now on display at an exhibition in the Groningen City Gallery on the Oude Boteringestraat.

Deel dit bericht op: