Flamingo’s in de Amstelkerk

Flamingo’s (42×32 cm) olieverf op doek

Dit schilderij heb ik vorige week gemaakt bij de ingang van Artis en is nu te zien bij een expositie in de Amstelkerk in Amsterdam. Ik exposeer daar samen Joost Doornik en Louis Visser. Er hangen ongeveer 40 Amsterdamse stadsgezichten die we ter plaatse hebben geschilderd. De expositie is georganiseerd door Limpression. De tentoonstelling duurt van 3 tm 26 mei en is op werkdagen van 9 tm 5 uur geopend en vrij toegankelijk.

Zaterdag 7 mei is de opening en we zullen dan op het Amstelveld gaan schilderen. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.

_________________________________

I made this painting last week at the entrance of Artis and can now be seen at an exhibition in the Amstelkerk in Amsterdam. I exhibit there together with Joost Doornik and Louis Visser. There are about 40 Amsterdam cityscapes that we painted on site. The exhibition is organized by Limpression. The exhibition lasts from 3 to 26 May and is open on working days from 9 to 5 o’clock and is freely accessible.

Saturday 7 May is the opening and we will then start painting on the Amstelveld. Everyone is welcome to come and watch.

Deel dit bericht op:

Expositie in Domburg

Het strand van Domburg (140×70 cm) olieverf op doek

Dit schilderij heb ik deze winter op mijn atelier geschilderd. Het is nu te zien in de eetzaal van strandhotel Duinheuvel in Domburg aan de Badhuisweg samen met 15 andere kleinere werken die ik ter plaatse aan het strand van Domburg heb geschilderd.

De expositie duurt tot en met september en overlapt de periode dat ik in Domburg schilderlessen geef op het strand.

De expositie houdt ik samen met Jo Dumon Tak en Wim van de Wege en is georganiseerd door het Zeeuwselicht.

_____________________________

I painted this painting in my studio this winter. It can now be seen in the dining room of beach hotel Duinheuvel in Domburg on the Badhuisweg, together with 15 other smaller works that I painted on site on the Domburg beach.

De expositie houdt ik samen met Jo Dumon Tak en Wim van de Wege en is georganiseerd door het Zeeuwselicht.

The exhibition lasts until September and overlaps the period that I give painting lessons on the beach in Domburg.

 

Deel dit bericht op:

Expositie Den Haag

Kneuterdijk met zon (45x35cm) olieverf op doek

Mauritzhuis in tegenlicht (45x30cm) olieverf op doek

Deze twee stadsgezichten heb ik afgelopen week geschilderd in Den Haag. Ze zijn nu te zien bij Kunstzaal van Heijningen aan het Noordeinde bij een groepsexpositie met vijf andere schilders.

Het is grappig hoe dingen soms gaan. Ik had al vaker op mijn zoektochten naar onderwerpen in Den haag vanuit dit standpunt naar de Kneuterdijk gekeken maar steeds besloten om toch ergens anders te gaan schilderen. Nu zag ik het wel als een onderwerp om te gaan schilderen. Misschien was er iets veranderd maar ik weet niet wat.

Deel dit bericht op:

Lente bloemen

Sneeuwklokjes (35x25cm) olieverf op paneel

Narcissen (45x30cm) olieverf op doek

In maart heb ik verschillende schilderijen gemaakt van lente bloemen. Ik vind het prachtig om de eerste bloemen in het verder nog kale landschap te zien verschijnen.

___________________________

In March I made several paintings of spring flowers. I think it’s wonderful to see the first flowers appear in the otherwise barren landscape.

Deel dit bericht op:

Grote markt

Grote Markt van Groningen (100x75cm) olieverf op doek

Dit schilderij van de Grote Markt van Groningen heb ik in januari in mijn atelier geschilderd

________________________________

I painted this painting of the Grote Markt in Groningen in January in my studio

Deel dit bericht op:

Schildercursus in Domburg komende zomer

Schilder op het strand (40×30 cm) olieverf op paneel

 

Dit schilderij heb ik vorig jaar in Domburg geschilderd. Ik had die dag een cursus gegeven en deze cursist schilderde na de les nog door. Terwijl zij de zee schilderde heb ik haar geschilderd.

Komende zomer in de maanden mei t/m september ga ik weer een serie meerdaagse workshops geven op het strand van Domburg.

Voor het geval je geinteresseerd bent om deel te nemen kan je kijken op de site van het Zeeuwselicht

Wie weet tot komende zomer in Domburg

________________________________

I painted this painting in Domburg last year. I had given a course that day and this student continued to paint after class. While she painted the sea I painted her.

Coming summer in the months of May to September I will again give a series of multi-day workshops on the beach of Domburg.

In case you are interested in participating, you can check out the Zeeuwslicht site

Who knows, see you next summer in Domburg.

Deel dit bericht op:

De Dam met regen

De Dam op regenachtige dag (120x90cm) olieverf op doek

In januari heb ik dit schilderij op mijn atelier geschilderd. Ik heb eerst een paar keer ter plaatse op deze locatie geschilderd.

De schilderijen die ik op locatie maak zijn kleiner. Om het gevoel van deze grote al wat in mijn vingers te krijgen maak ik eerst een tekening van het geplande formaat voordat ik met een grote schilderij begin.

Omdat ik geen papier had van deze grote heb ik op een stuk karton getekend.

______________________________________

In January I painted this painting in my studio. I first painted a few times on site at this location.

The paintings I make on location are smaller. In order to get the feeling of this bigger painting already into my fingers, I first make a drawing of the planned size before I start with the large painting.

Because I didn’t have paper of this size, I drew on a piece of cardboard.

 

Tekening Dam met regen (120x90cm) houtskool op karton

Deel dit bericht op:

Prullenbakken en toilet

Prullenbakken aan het strand (40x30cm) olieverf op paneel

Toilet (40x25cm) olieverf op paneel

Er zijn dingen die ik niet snel de rol als hoofdonderwerp op een schilderij zal geven. Zoals wc en prullenbakken. Misschien is het daarom juist leuk om dat toch eens te doen.

Het was ook deze keer vooral het licht dat me insprireerde. De zachte halftoon waarin de wc zich bevond in contrast met het licht op de kozijn en de deur. En de avondlucht boven de lange rij prullenbakken.

_________________________________________

There are things I won’t be quick to give the role as the main subject in a painting. Such as toilet and trash cans. Maybe that’s why it’s fun to do it anyway.

Also this time it was mainly the light that inspired me. The soft halftone the toilet was in contrasted with the light on the frame and door. And the evening sky above the long row of trash cans.

 

Deel dit bericht op:

Vlinders en fluitenkruid

Fluitenkruid met vlinders (40x25cm)

In de lente van vorig jaar heb ik dit schilderij geschilderd. Maar ik had het nog niet geplaatst op mijn blog. Er vlogen uitzonderlijk veel vlinders rond.

Op dit moment ben ik een serie grote schilderijen aan het maken op mijn atelier en ik kijk uit naar de lente.

______________________

I painted this painting in the spring of last year. But I hadn’t posted it on my blog yet. There were an exceptional number of butterflies flying around.

At the moment I am making a series of large paintings in my studio and I am looking forward to spring.

Deel dit bericht op:

Grote Markt

Grote Markt (40x30cm) olieverf op doek

 

Station met avondlicht (40x25cm) olieverf op paneel

Twee schilderijen die ik in december Groningen heb gemaakt.

De dag dat ik het station heb geschilderd was het weer wisselvallig. Soms een periode met zon dan weer een uur grijs. Ik ben nadat ik mijn eerste poging had uitgeveegd opzoek gegaan naar een geschikter onderwerp en vond dat in een mooi uitzicht op het museum. Ik moest wel snel schilderen want de dag was al voor een groot deel voorbij.

Tijdens het maken van het schilderij van de Grote Markt werd ik niet gehinderd door veranderend licht want het was die dag erg grijs.

____________________________________

The day I painted the station, the weather was changeable. Sometimes a period with sun, then another hour of gray. After wiping my first attempt, I looked for a more suitable subject and found it in a nice view of the museum. I had to paint quickly because the day was already largely over.

While making the painting of the Grote Markt, I was not hindered by changing light because it was very gray that day.

 

 

Deel dit bericht op: