Zonnebloemen op papier

Zonnebloemen (50×35 cm) conté op papier

Zonnebloemen (50×35 cm) conté op papier

 

In mijn vorige post heb ik verteld over het veld met zonnebloemen waar ik heb geschilderd. De bloemen zijn plots uitgebloeid en al het geel is verdwenen.  Gelukkig is de vorm van de bloemen nog steeds indrukwekkend en de gele kleur is toch niet zichtbaar als je tekent met zwart conté.

__________________________________

In my previous post I told you about the field of sunflowers where I painted. The flowers have suddenly stopped blooming and all the yellow has disappeared. Fortunately, the shape of the flowers is still impressive and the yellow color is not visible when you draw with black conté.

 

Deel dit bericht op:

Zonnebloemen

Zonnebloemen met blauwe lucht (40x31cm) olieverf op paneel

Pas vorige week heb ik dit mooie zonnebloemveld ontdekt. Op een plek waar de afgelopen jaren alleen gras stond. Het is een prachtig onderwerp.

Ik weet nu dat de bloemen niet met de zon meedraaien gedurende dag zoals ik weleens had gehoord. Want dan had ik dat tijdens het schilderen zeker gemerkt.

_______________________________

Only last week I discovered this sunflower field. In a place where there was only grass in recent years. It’s a beautiful subject.
 
I now know that the flowers do not rotate with the sun during the day as I had sometimes heard. Because then I would certainly have noticed that while painting.

 

Zonnebloemen (40x31cm) olieverf op paneel

 

l

Deel dit bericht op:

Aan de Hoge der A in Groningen

Hoge der A,  Groningen (55x41cm) olieverf op doek

 

In augustus heb ik dit schilderij gemaakt. Het was een dag dat de omstandigheden meewerkten. Het licht veranderde op de juiste manier. Ik had nog net zicht op de toren ondanks de vele dicht begroeide takken en het schip lag mooi in beeld en voer niet weg.

_____________________________-

I made this painting last August. It was a day when circumstances cooperated. The light changed appropriately. I just had a view of the tower despite the many densely overgrown branches and the ship was nicely in view and did not sail away.

 

Deel dit bericht op:

Oudegracht Utrecht

Oudegracht Utrecht (45x35cm) olieverf op paneel

Vorige week heb ik dit schilderij aan de Oudegracht van Utrecht gemaakt. Het was mooi rustig weer en de bomen wierpen mooie slagschaduwen op het water.

__________________________________

Last week I made this painting on the Oudegracht in Utrecht. The weather was nice and calm and the trees cast beautiful shadows on the water.

Deel dit bericht op:

Artrevisited jubileumfeest

Feest met zon (45x35cm) olieverf op paneel

In juni heb ik in Harderwijk op een feest geschilderd. Het was georganiseerd door Artrevisited en het stadsmuseum van Harderwijk, Het was een warme dag en de meeste bezoekers bleven in de schaduw van de tent. Ik stond in de schaduw van een boom.

De mensen waren bewegelijk en kwamen en gingen maar het licht op de tent en zijn slagschaduw waren de basis van de compostie en die veranderden gelukkig niet zo veel.

____________________________________

In June I painted at a party in Harderwijk. It was organized by Artrevisited and the city museum of Harderwijk. It was a hot day and most visitors stayed in the shade of the tent. I stood in the shade of a tree.
 
The people were mobile and came and went, but the light on the tent and its cast shadow were the basis of the compostion. Fortunately, they didn’t change that much.

 

 

 

  

Deel dit bericht op:

Spoorweg overgang

Spoorwegovergang (45x25cm) olieverf op paneel

Begin van dit jaar heb ik bij een spoorwegovergang geschilderd. De auto kon daar blijven staan want de weg liep dood en er was verder geen verkeer.

Willem Maris heeft een keer gezegd dat hij koeien schildert omdat het zulke mooie lichtvangers zijn.  Ik denk dat hij dat onder andere vond door het heldere wit van de koe waar de zon zo helder op weerkaatst. Een auto is ook een mooie lichtvanger en weerspiegelt het licht zelfs.

_______________________________

At the beginning of this year I painted at a railway crossing. The car could stay there because the road was a dead end and there was no further traffic.
 
Willem Maris once said that he paints cows because they are such beautiful light catchers. I think he found that partly because of the bright white of the cow on which the sun reflects so brightly. A car is also a beautiful light catcher and even reflects the light.

Deel dit bericht op:

Wit-Russisch feest

Feest op het strand (50x35cm)

Kort geleden heb ik een Wit-Russisch feest geschilderd op het strand. Het was een vrij bewolkte avond maar er scheen nog wat oranje licht tussen de wolken door.

____________________

Recently I painted a Belarusian party on the beach. It was a fairly cloudy evening but there was still some orange light shining through the clouds.

 

 

Deel dit bericht op:

Veere

Terras aan de haven (35x25cm) olieverf op paneel

Veere in namiddaglicht (40x25cm) olieverf op paneel

Veere (35x25cm) olieverf op paneel

Afgelopen maanden heb ik een serie meerdaagse workshops gegeven in Zeeland. We staan vooral aan het strand van Domburg. Maar door de harde noorden wind konden we niet altijd op het strand staan. Een van de alternatieve locaties waar ik goed les kan geven is Veere. Zelfs met harde wind is deze plek zo goed als windstil. Soms werk ik na de les de demo die ik maak tijdens de les nog uit. Deze drie werken zijn uitgewerkte demo’s.

_______________________

In recent months I have given a series workshops in Zeeland. We are on the beach of Domburg if possible. But due to the strong north wind we could not always stand on the beach. One of the alternative locations where I can teach well is Veere. Even with strong winds, this place is as good as windless. Sometimes after class I finish the demo that I make during class. These three works are detailed demos.

 

Deel dit bericht op:

Terras

Terras in Nuenen (55x35cm) olieverf op doek

Ongeveer een week geleden heb ik dit terras in Nuenen geschilderd. Ergens halverwege de dag werden er dranghekken naast me geplaatst. Ik stond precies op de plek waar de avondvierdaagse zou aankomen. Gelukkig zou dat later in avond gebeuren en was ik al klaar voor het publiek en de lopers kwamen.

_________________________

About a week ago I painted this terrace in Nuenen. Somewhere in the middle of the day, crush barriers were placed next to me. I was standing exactly where a walking event would arrive. Luckily that was later in the evening and I was ready for the crowd and runners to arrive.

 

 

Deel dit bericht op:

Het Spaarne

Haarlem (45x35cm) olieverf op doek

Roeivereniging (50x35cm) olieverf op doek

 

Deze twee schilderijen heb ik kort geleden aan het Spaarne geschilderd. De eerste in het centrum van Haarlem en de tweede bij de roeivereniging van Heemstede. De eerste dag was zonnig en helder.

De tweede dag was grijs. Gelukkig was er aan het begin van de dag nog een streep licht te zien in de verte. Die heb ik er meteen ingeschilderd en laten staan.

________________________________

I painted these two paintings on the Spaarne recently. The first in the center of Haarlem and the second at the rowing club of Heemstede. The first day was sunny and clear.
 
The second day was grey. Fortunately, at the beginning of the day there was still a strip of light to be seen in the distance. I painted it right away.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht op: