Spelende kinderen

Dit schilderij heb ik heel snel moeten schilderen. Toch bleef hij zonder probleem een hele tijd in deze houding zitten. Een typisch tafereel voor in het weekend. Met lego spelen als ze opstaan.

Spelende jongen

Spelende jongen (formaat 35×25 cm, olieverf op doek)

Tekening Tekenend kind

Tekening Tekenend kind (formaat 42×30, conté krijt op papier)

———————-

I had to paint this one very quickly. However he stayed in this pose a long while. A typical scene for the weekend. Playing with lego when they get up.

Deel dit bericht op:

Kinderportret en schetsen

Enkele schetsen van kinderen op de bank en een portret van mijn oudste dochter.
Bij de schets van het meisje zittend op de bank is goed te zien hoe het gaat als ik kinderen schets. Vaak gaan ze verzitten. Als dat te snel gebeurt, gum ik ze uit of schets er naast verder. En gelukkig, vaak genoeg blijft er één lang genoeg zitten om geloofwaardig vast te leggen.

Tekening Jongen op de bank

Tekening Jongen op bank (formaat 42×30 cm, Conté op papier)

Tekening Kind met hand onder de kin

Tekening Kind met hand onder de kin (formaat 30×20 cm, Conté op papier)

Tekening Op de bank

Tekening Meisje op de hoek van de bank (formaat 42×30 cm, Conté op papier)

Portret Meisje

Portret Meisje (formaat 25×35 cm, olieverf op doek)

——————-

A few sketches of children on the couch and a portrait of my eldest daughter.
In the sketch of the girl sitting on the couch you can see clearly how I work when sketching children. A lot of the times they change their pose. If that happens too soon, I erase them or start over a bit next to that. And fortunately often enough one will stay seated long enough to capture in a credible way.

Deel dit bericht op:

Portret en schets

Een portret en een schets die ik onlangs van mijn jongste dochter heb gemaakt. 

Portret Kind

Kinderportret (formaat 25×30, olieverf op paneel) 

Tekening Kind

————————-

A portrait and a sketch of my youngest daughter I made a few days ago.

Deel dit bericht op:

Kinderportretten

Bij deze portretten van afgelopen week heb ik mij vooral geconcentreerd op de gezichten en heb ik de omgeving weggelaten.

Kinderportret

Meisje met vlechten (formaat 30×30 cm, olieverf op doek)

Kinderportret

Portret jongen (formaat 20×30 cm, olieverf op doek)

Tekening Meisje

Tekening Meisje (formaat 20×30 cm, Conté op papier)

————————

With these portraits of last week I concentrated mostly on the faces and I left out the surroundings.

Deel dit bericht op:

Kinderportret en besneeuwd niemandsland

Mijn kinderen beginnen de leeftijd te krijgen waarop ze langer stil kunnen blijven zitten als ik ze schilder. Toch hielpen de Youtube filmpjes van My Little Pony ook een hoop om haar op haar plek te houden.

Kinderportret

Kinderportret (formaat 30×31 cm, olieverf op doek)

Een van mijn favoriete schilderlocaties is het niemandsland rond industriegebied Moerdijk. Ik houd van de rookpluimen, ook al is het ongetwijfeld troep wat ze de lucht in sturen.

Besneeuwd niemandsland

Besneeuwd niemandsland (formaat 40×25 cm, olieverf op doek)

——————

My children are getting to the age where they can sit still a litle longer when I paint them. Still, the movies of My litlle Pony on Youtube helped to keep her in her place too.

One of my favorite painting locations is the nomansland around Moerdijk. I like the plumes, even though it is probably junk what they send in to the air.

Deel dit bericht op:

Snel schetsen en detailleren

Het fijne aan tekenen is dat het snel kan. Dit maakt het een geschikt middel om vormen en composities te bestuderen en uit te proberen. Niet vaak, maar soms werk ik langer door op een tekening.

Tekening Meisje op stoel

Meisje op stoel (formaat 42×30 cm, Conté op papier)

Jongensportret

Jongensportret (formaat 20×30 cm, Conté op papier)

———————

The nice thing about drawing is that you can do it quickly. It makes it the perfect method to study shapes and compositions. Not often, but sometimes I work on a drawing a little longer.

Deel dit bericht op:

Wat zal ik eens gaan tekenen?

Ik heb deze compositie tijdens het maken van vrijblijvende schetsjes ontdekt. Het jongetje is belangrijk in het beeld maar maakt qua oppervlakte maar een klein onderdeel van het schilderij uit. De omgeving kostte veel meer tijd om vast te leggen, zodat hij dan ongestoord elders kon gaan spelen.

Bij het schilderen van de bloemetjes op het tafelkleed heb ik hulp gehad van zijn zusjes.

Interieur met tafelkleed

Interieur met tafelkleed (formaat 40×30 cm, olieverf op doek)

Tekening Tafel

Tekening Tafel (formaat 30×20 cm, conté op papier)

———————-

I discovered this composition while making free sketches. The boy is important in the picture, but in terms of area he makes only a small part of the painting. The surroundings took much more time to record so he could play elsewhere undisturbed.

In painting the flowers on the tablecloth, I had help from his sisters.

Deel dit bericht op:

Donald Duck en Barbie

De vele regen van de afgelopen tijd maakte het lastig om buiten te schilderen. Maar dat was niet erg want het is vakantie en mijn lievelingsmodellen zijn thuis. Bij dit schilderij heb ik ze filmpjes op de computer laten kijken om ze op hun plek te houden. De zoete klanken van de Barbiefilm en het gekibbel van Buurman en Buurman en Donald Duck echoën nog steeds na in mijn oren.
De droge dagen ben ik in de polder gaan schilderen.

Voor de computer

Voor de computer (formaat 45×30 cm, olieverf op paneel)

Koeien bij water

Koeien bij water (formaat 40×25 cm, olieverf op paneel)

———————–

The heavy rains of recent times made ​​it difficult for outside painting. But that was not so bad because it’s the holiday and my favourite models are at home. In this painting, I let them watch movies on the computer to keep them in place. The sweet sounds of the Barbie movie and the bickering of Pat & Mat and Donald Duck are still echoing in my ears.
The days the weather was dry I went to paint in the polder.

Deel dit bericht op:

Kinderportret

Bij de kinderportretten die ik afgelopen maand heb geschilderd, heb ik de compositie eenvoudig en centraal gehouden. Dit heb ik bewust gedaan om me goed op het gezicht en de blik te kunnen concentreren. Bij dit portret heb ik er vooral op gelet dat de leeftijd van het model klopt.

Kinderportret 8 jaar

Kinderportret 8 jaar (formaat 30×40 cm, olieverf op doek)

———————

In the children’s portraits I’ve painted over the past month, I have kept the composition simple and central. This I have done deliberately to focus well on the face and eyes. In this portrait, I have paid particular attention to the age of the model.

Deel dit bericht op:

Kinderportret

Het is verleidelijk om als schilder te verzuchten dat kinderen echt nooit echt stilzitten tijdens het schilderen maar dat zou niet eerlijk zijn, want dit model deed geweldig haar best. En dat verdient in de eerste plaats een compliment.

Portret meisje

Portret meisje (formaat 30×40 cm, olieverf op doek)

—————-

It is tempting to heave a sigh as a painter that children really never really sit still while painting them, but that would not be fair, because this model did her utmost best. And that deserves a compliment in the first place.

Deel dit bericht op: