Kudde met wolkenlucht

Kudde met wolkenlucht (40x30cm) olieverf op paneel

Vorige week waren er prachtige stapel wolken. Ik ga dan graag op een plek schilderen waar de lucht goed te zien is. Het vlakke land ten noorden van Breda leent zich daar goed voor.

__________________

Last week there were beautiful piles of clouds. I like to paint in a place where the sky can be clearly seen. The flat land north of Breda lends itself well to this.

Deel dit bericht op:

Grote markt

Grote Markt van Groningen (100x75cm) olieverf op doek

Dit schilderij van de Grote Markt van Groningen heb ik in januari in mijn atelier geschilderd

________________________________

I painted this painting of the Grote Markt in Groningen in January in my studio

Deel dit bericht op:

Schildercursus in Domburg komende zomer

Schilder op het strand (40×30 cm) olieverf op paneel

 

Dit schilderij heb ik vorig jaar in Domburg geschilderd. Ik had die dag een cursus gegeven en deze cursist schilderde na de les nog door. Terwijl zij de zee schilderde heb ik haar geschilderd.

Komende zomer in de maanden mei t/m september ga ik weer een serie meerdaagse workshops geven op het strand van Domburg.

Voor het geval je geinteresseerd bent om deel te nemen kan je kijken op de site van het Zeeuwselicht

Wie weet tot komende zomer in Domburg

________________________________

I painted this painting in Domburg last year. I had given a course that day and this student continued to paint after class. While she painted the sea I painted her.

Coming summer in the months of May to September I will again give a series of multi-day workshops on the beach of Domburg.

In case you are interested in participating, you can check out the Zeeuwslicht site

Who knows, see you next summer in Domburg.

Deel dit bericht op:

De Dam met regen

De Dam op regenachtige dag (120x90cm) olieverf op doek

In januari heb ik dit schilderij op mijn atelier geschilderd. Ik heb eerst een paar keer ter plaatse op deze locatie geschilderd.

De schilderijen die ik op locatie maak zijn kleiner. Om het gevoel van deze grote al wat in mijn vingers te krijgen maak ik eerst een tekening van het geplande formaat voordat ik met een grote schilderij begin.

Omdat ik geen papier had van deze grote heb ik op een stuk karton getekend.

______________________________________

In January I painted this painting in my studio. I first painted a few times on site at this location.

The paintings I make on location are smaller. In order to get the feeling of this bigger painting already into my fingers, I first make a drawing of the planned size before I start with the large painting.

Because I didn’t have paper of this size, I drew on a piece of cardboard.

 

Tekening Dam met regen (120x90cm) houtskool op karton

Deel dit bericht op:

Prullenbakken en toilet

Prullenbakken aan het strand (40x30cm) olieverf op paneel

Toilet (40x25cm) olieverf op paneel

Er zijn dingen die ik niet snel de rol als hoofdonderwerp op een schilderij zal geven. Zoals wc en prullenbakken. Misschien is het daarom juist leuk om dat toch eens te doen.

Het was ook deze keer vooral het licht dat me insprireerde. De zachte halftoon waarin de wc zich bevond in contrast met het licht op de kozijn en de deur. En de avondlucht boven de lange rij prullenbakken.

_________________________________________

There are things I won’t be quick to give the role as the main subject in a painting. Such as toilet and trash cans. Maybe that’s why it’s fun to do it anyway.

Also this time it was mainly the light that inspired me. The soft halftone the toilet was in contrasted with the light on the frame and door. And the evening sky above the long row of trash cans.

 

Deel dit bericht op:

Vlinders en fluitenkruid

Fluitenkruid met vlinders (40x25cm)

In de lente van vorig jaar heb ik dit schilderij geschilderd. Maar ik had het nog niet geplaatst op mijn blog. Er vlogen uitzonderlijk veel vlinders rond.

Op dit moment ben ik een serie grote schilderijen aan het maken op mijn atelier en ik kijk uit naar de lente.

______________________

I painted this painting in the spring of last year. But I hadn’t posted it on my blog yet. There were an exceptional number of butterflies flying around.

At the moment I am making a series of large paintings in my studio and I am looking forward to spring.

Deel dit bericht op:

Grote Markt

Grote Markt (40x30cm) olieverf op doek

 

Station met avondlicht (40x25cm) olieverf op paneel

Twee schilderijen die ik in december Groningen heb gemaakt.

De dag dat ik het station heb geschilderd was het weer wisselvallig. Soms een periode met zon dan weer een uur grijs. Ik ben nadat ik mijn eerste poging had uitgeveegd opzoek gegaan naar een geschikter onderwerp en vond dat in een mooi uitzicht op het museum. Ik moest wel snel schilderen want de dag was al voor een groot deel voorbij.

Tijdens het maken van het schilderij van de Grote Markt werd ik niet gehinderd door veranderend licht want het was die dag erg grijs.

____________________________________

The day I painted the station, the weather was changeable. Sometimes a period with sun, then another hour of gray. After wiping my first attempt, I looked for a more suitable subject and found it in a nice view of the museum. I had to paint quickly because the day was already largely over.

While making the painting of the Grote Markt, I was not hindered by changing light because it was very gray that day.

 

 

Deel dit bericht op:

Studies van wolkenluchten

Landschap met wolkenlucht (30x20cm) olieverf op paneel

 

Landschap met wolkenlucht (30x25cm) olieverf op paneel

Landschap in avondlicht (30x20cm) olieverf op paneel

In het najaar van vorig jaar heb ik een aantal snelle schilderijen gemaakt van wolkenluchten. Soms zijn de wolken erg wisselend en veranderd het per uur. Dat vind ik perfecte dagen om snelle studies te maken. De snelheid dwingt me nog meer om intuïtief te schilderen. Dat vind ik goed want nadenken over het resultaat tijdens het schilderen heeft vaak geen voordeel.

___________________________

In the autumn of last year I made a number of quick paintings of cloudy skies. Sometimes the clouds are very variable and change hourly. I think those are perfect days to make quick studies. The speed forces me even more to paint intuitively. I think that’s good because thinking about the result while painting is often of no benefit.

 

 

Deel dit bericht op:

Zwanenstraat

Zwanenstraat (45x30cm) olieverf op doek

In december heb ik dit schilderij in de Zwanenstraat in Groningen geschilderd. Ik heb de levendigheid van de winkelstraat nog net kunnen vastleggen want een paar dagen later was de straat weer leeg door de zoveelste lockdown.

Ik stond daar samen met Joost Doornik te schilderen. Op de foto zie je nog een deel van zijn schilderij.

______________________________

In December I painted this painting in the Zwanenstraat in Groningen. I just managed to capture the vibrancy of the shopping street because a few days later the street was empty again due to the umpteenth lockdown.

I was there painting with Joost Doornik. In the photo you can see part of his painting.

 

Deel dit bericht op:

Kraam op de Grote Markt

Oliebollenkraam op de Grote Markt ( 50 x 35 cm) olieverf op doek

Afgelopen december heb ik een serie schilderijen in Groningen gemaakt. Deze was de eerste.

Het lukte me niet om dit schilderij met de oliebollenkraam in een dag te voltooien en ik wilde de volgende dag er aan verder werken. Maar ik moest een paar dagen wachten. De komende twee dagen was het markt en zou mijn beeld worden geblokkeerd door extra marktkramen. Gelukkig voor mij was de volgende zondag het plein weer leeg en kon ik het schilderij voltooien. Een zonnige dag zou roet in het eten hebben gegooid omdat het licht dan totaal anders was geweest maar gelukkig was het weer weer grijs en regenachtig.

___________________________________

Last December I made a series of paintings in Groningen. This one was the first.

I couldn’t finish this painting with the oliebollen stall in one day and I wanted to continue working on it the next day. But I had to wait a few days. For the next two days it was market and my view would be blocked by additional market stalls. Luckily for me, the next Sunday the square was empty again and I was able to finish the painting. A sunny day would have thrown a spanner in the works because the light would have been completely different then, but luckily the weather was gray and rainy again.

 

 

 

 

Deel dit bericht op: