Domburg

Strandopgang in Domburg (40x30cm) olieverf op paneel

Strandopgang met strandtent en windschermen (40x30cm) olieverf op paneel

Afgelopen week heb ik een driedaagse workshop op het strand van Domburg gegeven.

De twee dagen voor de workshop heb ik twee schilderijen aan het strand van Domburg geschilderd. De eerste dag scheen de zon uitbundig. De tweede dag was iets atmosferischer maar minstens zo mooi.

_______________________________________

Last week I gave a three-day workshop on the beach of Domburg.

The two days before the workshop I painted two paintings at the beach of Domburg. The first day the sun shone exuberantly. The second day was a bit more atmospheric but just as beautiful.

 

Deel dit bericht op:

Amsterdam met regen

Deze twee schilderijen heb ik afgelopen december in Amsterdam geschilderd met regenachtig weer. Op beide plekken had ik al eerder geschilderd maar soms vind ik het een goed idee om terug te keren naar dezelfde plek om het onderwerp nog beter in mijn vingers te krijgen.

Meestal hoef je als je op locatie schilderd ook niet bang te zijn dat je alles al een keer gezien hebt.  De situatie is vaak weer veranderd en het licht is nooit hetzelfde.

concertgebouw met regen

Concertgebouw met regen (45×35) olieverf op doek

Leidseplein met regen

Leidseplein met regen (45×40) olieverf op doek

I painted these two paintings in Amsterdam last December with rainy weather. I had painted at both locations before, but sometimes I think it’s a good idea to return to the same place.

Usually, when you paint on location, you do not have to worry that you have already seen everything once. The situation has often changed again and the light is never the same.

Leidseplein
Deel dit bericht op:

Schip op het Spaarne

wolken boven het Spaarne

Twee schilderijen die ik in mei in Haarlem heb geschilderd. De dag dat ik het eerste schilderij maakte waren er prachtige wolkenluchten. Ik ben zo gaan staan dat er veel lucht en water te zien zou zijn op het schilderij. De dag dat ik het andere schilderij maakte waren de wolken minder interessant en ben ik aan de overkant van de rivier op een steiger gaan staan en heb ik begroeiing en bebouwing een grotere rol laten spelen op het schilderij.

Wolken boven het Spaarne (50x40cm) olieverf op paneel

Schip op het Spaarne

Schip op het Spaarne (50x35cm) olieverf op doek

Two paintings that I painted in May in Haarlem. The day I made the first painting there were beautiful cloudy skies. I positioned myself in such a way that there would be a lot of the sky and water in the painting. The day I made the other painting, the clouds were less interesting and I found a place on a jetty at the other side of the river and let vegetation and buildings play a bigger role in the painting.

fotoSpaarnesteiger
Deel dit bericht op:

Koeien met wolkenluchten

grazende kudde met wokenlucht

Grazende kudde met wolkenlucht (40×25) olieverf op paneel

Ik heb dit jaar een paar schilderijen met koeien en wolkenluchten gemaakt in de buurt van Breda. Het bovenste schilderij is daar een van. De plek heb ik vrij veel geschilderd. Ik kom daar vaak terug als het hard waait.  Ik kan daar in de luwte schilderen met een goed uitzicht op de lucht en de koeien. Doordat de wolkenluchten altijd anders zijn is het niet erg om vaker op dezelfde plek te zitten.

Het schilderij van de koeien aan de rivier heb ik vorige zomer aan de Hunze in Drenthe geschilderd. Ook een van mijn favoriete schilderplekken. Het is daar ruim en rustig en de koeien lopen er regelmatig in het water van de rivier.

hunzedal

Hunzedal met koeien (40×30) olieverf op doek

This year I made a few paintings with cows and cloudy skies near Breda. The top painting is one of them. I painted at that place pretty often. I return there frequently when the winds are too hard. I can paint there in the lee with a good view of the sky and the cows. Because the cloudy skies are always different, it is not a problem to be in the same place more often.

Last summer I painted the painting of the cows on the riverbank of the Hunze in Drenthe. Also one of my favorite painting spots. It is spacious and quiet there and the cows regularly walk into the water of the river.

Deel dit bericht op:

Leliegracht met zon

Leliegracht met zon (50×40) olieverf op doek

Het voordeel van de lockdown is dat je zelfs op plekken waar het normaal erg druk is nu rustig kan schilderen. Het centrum van Amsterdam is zo’n plek. Gelukkig waren er wel genoeg mensen op de been om het straatbeeld levendig te maken.

Ik heb twee dagen aan dit schilderij gewerkt. Vaak voltooi ik een schilderij in een dag, maar als de omstandigheden het toelaten vind ik het soms ook erg leuk om wat langer op een schilderij door te werken zodat ik meer kan detailleren.

Ik heb deze dagen samen met Louis Visser geschilderd. Op de foto zie je hem aan het werk.

leliegracht

The advantage of the lockdown is that you now can paint quietly even at places where it is normally very busy. The center of Amsterdam is such a place. Fortunately, there were enough people on the street to make the street scene lively.

I worked on this painting for two days. I often complete a painting in one day, but if circumstances permit it, I sometimes enjoy working on a painting a little longer to add more details.

These days I painted together with Louis Visser. In the photo you can see him at work.

Deel dit bericht op:

Koolzaad

Koolzaad

Koolzaad aan de waterkant (40x26cm) olieverf op paneel

In april heb ik koolzaad geschilderd. Het was me de afgelopen jaren niet opgevallen dat er zo veel koolzaad groeit in Nederland of er stond dit jaar extra veel koolzaad in bloei. Ik zag het overal.

Toen ik had besloten om deze koolzaad plant te schilderen heb ik voor dit standpunt gekozen omdat het lichte geel van de bloemen zo mooi uit kwam tegen de donkere kleur van het water.

De tekening heb ik kortgeleden gemaakt.

Stronk

Stronk (42x30cm) olieverf op papier

In April I painted rapeseed. I had not noticed in recent years that there grew so much rapeseed in the Netherlands or there was an extra amount of rapeseed this year. I saw it everywhere.

When I decided to paint this rapeseed plant I chose this position because the light yellow of the flowers stood out so beautifully against the dark color of the water.

I made the drawing recently.

 

Deel dit bericht op:

Doctor van Campenstraat

20-DoctorvanCampenstraat

Doctor van Campenstraat (45×35) olieverf op doek

Dit schilderij van de Doctor van Campenstraat in Breda heb ik in april in opdracht geschilderd. De situatie was ideaal. Twee dagen stabiel zonnig weer. De auto’s bleven op hun plek staan en de bewoners hadden de auto’s die in beeld stonden weggehaald. En ik stond in de schaduw en uit de wind.


 

I made this painting of the Doctor van Campenstraat in Breda in April. The situation was ideal. Two days of stable sunny weather. The cars remained in place and the residents had removed the cars that were in the way. And I stood in the shade and out of the wind.

fotostraat

Deel dit bericht op:

Leidseplein met regen

Leidespleinmetregen

Leidseplein met regen (110×90) olieverf op doek

In maart heb ik dit schilderij van het Leidseplein met regen op mijn atelier gemaakt.

De grotere werken die ik op mijn atelier maak schilder ik ook alla-prima. Net zoals de schilderijen die ik op locatie maak. Maar omdat mijn atelierschilderijen meestal een stuk groter zijn maak ik deze schilderijen in twee fases. Eerst maak ik een onderschildering. Meestal doe ik daar een of twee dagen over. Ik let erop dat de contrasten er al goed inzitten en de vorm duidelijk is maar zonder detaillering. Als de onderschildering goed is gedroogd voltooi ik het schilderij in één sessie. De tijdsdruk die ik voel omdat ik klaar wil zijn voor de verf droog is, zorgt ervoor dat ik snel intuïtief werk, net als op locatie. Maar daar zijn de veranderende omstandigheden de drijfveer om snel te schilderen en op mijn atelier de drogende olieverf.

________________________________

In March I made this painting of the Leidseplein with rain in my studio.

I also paint the larger works I make in my studio alla-prima. Just like the paintings I make on location. But because my studio paintings are usually a lot bigger, I make these paintings in two phases. First I make an underpainting. I usually take one or two days to do that. I make sure that the contrasts are already in place and the shape is clear but without detailing. If the underpainting has dried properly, I complete the painting in one session. The time pressure that I feel because I want to be ready before the paint has dried ensures that I work quickly and intuitively , just like when I paint on location. But there the changing circumstances are the motivation to paint quickly.

 

Deel dit bericht op:

Portret meisje

20-PortretCKlamboe

Portret meisje (45×35) olieverf op doek.

In april heb ik dit schilderij van mijn jongste dochter gemaakt. Het was krap om te schilderen in de deur opening, maar het ging nog net.

__________________________

In April I made this painting of my youngest daughter. It was tight to paint in the doorway, but it just fit.

schilderijC

Deel dit bericht op:

Narcissen

Narcissen tussen dode takken (40x25cm) olieverf op paneel

Kort geleden heb ik narcissen tussen dode takken geschilderd. Ik vond de verbleekte takken en het frisse geel van de bloemen een mooi contrast opleveren.

________________

Recently I painted daffodils between dead branches. I found the pale branches and the fresh yellow of the flowers provide a nice contrast.

Deel dit bericht op: