Terras bij de Blauwbrug

Terras bij de blauwbrug

Terras bij de Blauwbrug (100×80) olieverf op doek

In de twee vorige posts heb ik verteld dat ik een serie grote werken op mijn atelier aan het schilderen ben deze winter. Dit schilderij is de derde van de serie.

Ik wil mijn atelierwerk net zo als de schilderijen die ik buiten maak alla prima voltooien. Daarom houd ik de temperatuur op mijn atelier tijdens het schilderen altijd zo laag mogelijk en zet het schilderij ’s nachts in de schuur. Daar is het nog kouder. Dit doe ik om de verf zo lang mogelijk nat te houden.

_______________

In the two previous posts I told that I am working on a serie of large paintings in my studio this winter. This painting is the third one.

I want to complete my studio work alla prima like the things I make outside. That’s why I keep the temperature in my studio as low as possible and put the painting in the shed at night. It’s even colder there. I do this to keep the paint wet for as long as possible.

Deel dit bericht op:

Amstel in avondlicht

Amstel in avondzon

Amstel in avondzon (45×32) olie verf op doek

Brug over de Amstel in tegenlicht

Brug over de Amstel in tegenlicht (35×30) olie op doek

In beide schilderijen hierboven heb ik het avondlicht proberen te vangen. Toch was de aanpak anders.

Met de bovenste van de twee was ik vroeg in de middag begonnen. Het licht was toen nog heel anders. Het was in de eerste instantie niet mijn plan om het avondlicht vast te leggen.

Gedurende de dag heb ik het licht steeds meer aangepast. Want de kleuren van mijn onderwerp werden steeds mooier. In het begin stond de zon hoog en werden de bootjes op de voorgrond helder verlicht. Maar later viel er minder licht op en heb ik de lichte toetsen weggeschilderd. Het licht van de dalende zon die op het Amstelhotel viel werd steeds helderder en ik heb dit er in geschilderd.

Het onderste schilderij heb ik heel snel geschilderd. Het was nu mijn vooropgezette plan om het felle tegenlicht met de reflectie op het water vast te leggen. Maar omdat dit niet lang duurt moest ik me haasten. Bij een schilderij wat ik zo snel maak zijn de details ondergeschikt aan het lichteffect.

14324506_1432655126749957_4792045599899450160_o

In both pictures above, I tried to catch the evening light. Nevertheless, the approach was different.

The upper of the two I had started early in the afternoon. The light was still quite different. At first it was not my intention to capture the evening light.

During the day I adapted the light more and more. Because the colors of my subject became more and more beautiful. In the beginning, the sun was high and the boats were bright in the foreground. But later there were fewer lights and I painted over the touches of light. The light of the declining sun on the Amstel Hotel became clearer and I painted it in.

The bottom picture I painted very quickly. It was now my preconceived plan to capture the bright backlighting with the reflection on the water. But since this moment does not last long I had to hurry. In a painting that I make so quickly the details are subordinate to the light effect.

Deel dit bericht op:

Amsterdams terras

Twee schilderijen van Amsterdamse terrassen die ik kort geleden heb gemaakt.
De schilderijen worden nu aangeboden op l’Impression. Een site die een mooie en uiteenlopende keuze aan schilderijen van Amsterdamse stadsgezichten laat zien. Ook de facebookpagina van l’Impression is de moeite van een bezoek waard.

terras aan de Amstel

Terras aan de Amstel (45×30) olie op doek

Terras op de brug

Terras op de brug (38×30) olie op doek

foto amsterdam terras

Two paintings from Amsterdam terraces that I made recently.
The paintings are now offered on l’Impression. A site that shows a beautiful and varied selection of paintings from Amsterdam cityscapes. The facebookpage of l’Impression is also worth a visit.

Deel dit bericht op:

Bouwplaats bij dag en ’s nachts

Drie schilderijen die ik op het OV-SAAL traject heb geschilderd. ’s Nachts schilderen is lastig. De led verlichting waarmee ik mijn schilderij verlichtte was erg blauw en er schenen een paar felle bouwlampen precies mijn kant op maar het was een prachtig spektakel.
De schilderijen bij dag heb ik gemaakt op de bouwplaats bij de Amstel. Ik heb begrepen dat het een moeilijk project is omdat het plaats vindt op een krap gebied tussen spoor en snelweg maar zoveel activiteit op zo’n klein oppervlak levert wel een dynamisch beeld op.

Meer OV-SAAL schilderijen hier en hier.

13-flyoverbijnacht

Werkplaats bij nacht (35×45) olie op doek

13-bouwplaatsBAM

Bouwplaats op zonnige dag (50×40) olie op doek

13-heiwerkzaamhedenBAM

Heiwerkzaamheden aan de Amstel (30×40) olie op doek

———————–

Three paintings I painted on the OV-SAAL project. Painting at night is difficult. The led lights I used to illuminate my painting was very blue and a couple of bright building lights were shining my way, but it was a magnificent spectacle.
The paintings by day I made on the construction site at the Amstel. It is my understanding that is a difficult project because it takes place in a tight spot between railroad and highway, but with so much activity on such a small surface makes for a dynamic image.

More OV-SAAL paintings here and here.

P1080163

P1080160

P1080153

Deel dit bericht op: