Opdracht heide bij Hilversum

Twee blogposts geleden heb ik twee schilderijen laten zien die ik deze zomer op de heide van Hilversum had gemaakt.  Naast die twee werken had ik daar ook nog meer dan tien snelle olieverfstudies gemaakt van de koeien die op de heide rondliepen en nog een paar andere landschappen. Deze serie voorstudies heb ik gebruikt om dit grote schilderij op mijn atelier te schilderen.

Heide Hilversum met koeien

Koeien op de heide met berkenboom  (120×75) olieverf op doek

Two blog posts ago I showed two paintings that I had made this summer on the heath of Hilversum. In addition to those two works, I had also made more than ten rapid oil paint studies of the cows that roamed there and a few other landscapes. I used this series of preliminary studies to paint this large painting in my studio.

Deel dit bericht op:

De heide van Hilversum

Als voorbereiding voor een opdracht van de heide van Hilversum ben ik afgelopen zomer een aantal keren naar Hilversum gereden om op de heide te schilderen.

Ik heb er onder andere deze twee schilderijen gemaakt. De bovenste in augustus, toen de heide bloeide. de onderste in juni.

Naast schilderijen van de heide zelf heb ik ook een serie studies gemaakt van de langharige koeien die er rondlopen.

De opdracht is voltooid. Het resultaat zal ik op mijn blog laten zien als ik het schilderij heb gefotografeerd.

 

heide Hilversum

19-48-heidemetzandpadenberken

In preparation for an assignment to paint the heather of Hilversum, I drove to Hilversum a number of times last summer to paint on the heather.

Among a view other I made these two paintings. The top one in August, when the heather bloomed. the bottom one in June.

In addition to paintings from the heatherlandscape itself, I have also made a series of studies of the long-haired cows that roam around.

The assignment has been completed. I will show the result on my blog once I have photographed the painting.

Deel dit bericht op:

Bomen met en zonder blad

De kale boom heb ik aan de rand van de Drouwenerzand geschilderd. Een van de meeste stille plekken die ik ken. Het is net of de vegetatie op de heide geluiden absorbeerd.
De boom met de gele bladeren is de laatste van de bladerstudies die ik eind vorig jaar heb gemaakt, De rest van het bos was al kaal en grijs.

Op dit moment ben ik met een groot schilderij bezig op mijn atelier van de Kennemerduinen. Ik schilder dit grote schilderij naar aanleiding van de serie die ik deze zomer ter plaatse heb gemaakt.
Het schilderij van de duinen hieronder was éen van de serie maar ik had deze nog niet geplaatst op mijn blog.

boom met winterlicht

Boom in de winter (50×40) olie op doek

duinen zee en wolken

Duinen zee en wolken (50×40) olie op doek

bos in de herfst

Boom met gele bladeren. (55×30) olie op paneel

The bare tree I painted on the edge of Drouwenerzand. This heath is one of the most quiet places I know. It’s if the vegetation absorbs the sounds.
The tree with yellow leaves is the last of the leave studies I made last year, the rest of the forest was already bald and gray when I made this painting.

At the moment I’m working in my studio on a large painting of the Kennemerdunes. I am making this large painting in response to the series that I made on the spot this summer.
The painting of the dunes below was one of the series but I have not posted this on my blog already.

Deel dit bericht op:

Heidelandschap

Vorige week heb ik op de Drentse Heide geschilderd. Het landschap is erg afwijkend van de andere landschappen die ik heb geschilderd. De duinen komen het meest in de buurt maar daar is de vegetatie anders. Het waren, op één na, druilerige dagen, wat de sfeer prachtig desolaat maakte. Toch heb ik het gevoel dat ik vaker moet terugkomen om dit landschap goed in de vingers te krijgen.

Heidelandschap

Heidelandschap (formaat cm, olieverf op doek)

Heidelandschap met naaldboom

Heidelandschap met naaldboom (formaat cm, olieverf op doek)

———————

Last week I painted on the Heath in Drenthe. The landscape is very different from the other landscapes that I painted. The dunes come closest but the vegetation there is different. Except for one, it were drizzly days, but that made the atmosphere beautifully ​​desolate. Yet I feel that I have to come back frequently to this landscape to get the hang of it really well.

———————

Dit lammetje was in elk geval blij dat ik op de heide kwam schilderen. Hij zat vast tussen twee stammen en zonder hulp was hij niet losgekomen. Even later de hereniging.

This lamb was certainly glad I was painting on the heath. He was trapped between two tree trunks, and without help, he would not have been able to get loose. Moments later the reunion.

Lammetje zit vast

Weer bij mamma

Deel dit bericht op: