kinderportretten

Soms schilder ik mijn kinderen met de omgeving erbij. De gelijkenis is dan minder belangrijk omdat het gezicht dan een kleine rol speelt in het totale beeld. Ik besteed dan meer aandacht aan de compositie. Bij deze serie heb ik meer aandacht besteed aan gelijkenis en gezichtsuitdrukking. Maar ook de lichtrichting. Een gezicht is anders in tegenlicht of met licht van meer van voren, zoals bij de jongen.

jongen met grijze trui

Jongen met grijze trui (40×30) olie op doek

meisje met blauwe jas

Meisje met blauwe jas (35×25) olie op doek

meisje achter computer

Meisje achter de computer (50×35) conté op papier

meisje met blonde haren

Meisje met blond haar (40×30) olie op doek

jongen met rode trui

Jongen met rode trui (33×25) olie op doek

Sometimes I paint my kids with the environment. The resemblance is than less important because the face plays a minor role in the whole picture. I pay then more attention to the composition. In this series, I paid more attention to similarities and facial expression. But also the light direction. A face is different with light from behind then from o the front, such as in the portrets of the boy.

Deel dit bericht op:

Kinderportretten

Een paar portretten die ik deze maand van mijn kinderen heb gemaakt.
Omdat ik er niet van houd om naar foto te werken zijn de echt korte momenten moeilijk in olieverf te vangen. In sommige houdingen zitten ze maar een paar minuten.
Gelukkig bestaat er Conté voor de echt vluchtige momenten.

portret met tegenlicht

Portret 45×30 olieverf op doek

portret jongen

Portret 30×25 olieverf op paneel

portret meisje

Portret 35×25 olieverf op paneel

Meisje liggend op stoel

Meisje zittend op stoel

Kaartspel

tekening Meisje op stoel

Tekeningen (35×25) conté op papier

———————–

A couple of portraits I made of my children this month.
Because I do not like to work from photographs it’s really hard to capture fleeting moments with oil. In some positions, they sit for only a few minutes.
Fortunately, there is Conté for the fleeting moments.

Deel dit bericht op:

Kinderportretten in opdracht

Afgelopen maand heb ik verschillende kinderportretten in opdracht gemaakt.
Omdat ik geen fotografie wil gebruiken moet ik snel schilderen, want erg lang zitten ze niet stil.
Gelukkig heb ik de afgelopen jaren al veel geoefend door mijn eigen kinderen regelmatig te schilderen.
De 5 schilderijen zijn op leeftijd gerangschikt.

Portret meisje

Portret meisje (olieverf op doek, 29×38 cm)

Portret meisje

Portret meisje (olieverf op doek, 29×38 cm)

Meisje in hangmat

Meisje in hangmat (olieverf op doek, 30×40 cm)

Portret meisje

Portret meisje

Portret meisje

Portret meisje

—————–

This past month I made several children’s portraits in commission.
Because I don’t want to use photography I have to paint fast, because they won’t sit still for very long.
Fortunately I have been practicing a lot by painting my own children on a regular basis.
The 5 paintings are ordered by age.

Deel dit bericht op:

Kinderportret en schetsen

Enkele schetsen van kinderen op de bank en een portret van mijn oudste dochter.
Bij de schets van het meisje zittend op de bank is goed te zien hoe het gaat als ik kinderen schets. Vaak gaan ze verzitten. Als dat te snel gebeurt, gum ik ze uit of schets er naast verder. En gelukkig, vaak genoeg blijft er één lang genoeg zitten om geloofwaardig vast te leggen.

Tekening Jongen op de bank

Tekening Jongen op bank (formaat 42×30 cm, Conté op papier)

Tekening Kind met hand onder de kin

Tekening Kind met hand onder de kin (formaat 30×20 cm, Conté op papier)

Tekening Op de bank

Tekening Meisje op de hoek van de bank (formaat 42×30 cm, Conté op papier)

Portret Meisje

Portret Meisje (formaat 25×35 cm, olieverf op doek)

——————-

A few sketches of children on the couch and a portrait of my eldest daughter.
In the sketch of the girl sitting on the couch you can see clearly how I work when sketching children. A lot of the times they change their pose. If that happens too soon, I erase them or start over a bit next to that. And fortunately often enough one will stay seated long enough to capture in a credible way.

Deel dit bericht op:

Portret en schets

Een portret en een schets die ik onlangs van mijn jongste dochter heb gemaakt. 

Portret Kind

Kinderportret (formaat 25×30, olieverf op paneel) 

Tekening Kind

————————-

A portrait and a sketch of my youngest daughter I made a few days ago.

Deel dit bericht op:

Kinderportretten

Bij deze portretten van afgelopen week heb ik mij vooral geconcentreerd op de gezichten en heb ik de omgeving weggelaten.

Kinderportret

Meisje met vlechten (formaat 30×30 cm, olieverf op doek)

Kinderportret

Portret jongen (formaat 20×30 cm, olieverf op doek)

Tekening Meisje

Tekening Meisje (formaat 20×30 cm, Conté op papier)

————————

With these portraits of last week I concentrated mostly on the faces and I left out the surroundings.

Deel dit bericht op:

Kinderportret en besneeuwd niemandsland

Mijn kinderen beginnen de leeftijd te krijgen waarop ze langer stil kunnen blijven zitten als ik ze schilder. Toch hielpen de Youtube filmpjes van My Little Pony ook een hoop om haar op haar plek te houden.

Kinderportret

Kinderportret (formaat 30×31 cm, olieverf op doek)

Een van mijn favoriete schilderlocaties is het niemandsland rond industriegebied Moerdijk. Ik houd van de rookpluimen, ook al is het ongetwijfeld troep wat ze de lucht in sturen.

Besneeuwd niemandsland

Besneeuwd niemandsland (formaat 40×25 cm, olieverf op doek)

——————

My children are getting to the age where they can sit still a litle longer when I paint them. Still, the movies of My litlle Pony on Youtube helped to keep her in her place too.

One of my favorite painting locations is the nomansland around Moerdijk. I like the plumes, even though it is probably junk what they send in to the air.

Deel dit bericht op:

Snel schetsen en detailleren

Het fijne aan tekenen is dat het snel kan. Dit maakt het een geschikt middel om vormen en composities te bestuderen en uit te proberen. Niet vaak, maar soms werk ik langer door op een tekening.

Tekening Meisje op stoel

Meisje op stoel (formaat 42×30 cm, Conté op papier)

Jongensportret

Jongensportret (formaat 20×30 cm, Conté op papier)

———————

The nice thing about drawing is that you can do it quickly. It makes it the perfect method to study shapes and compositions. Not often, but sometimes I work on a drawing a little longer.

Deel dit bericht op:

Wat zal ik eens gaan tekenen?

Ik heb deze compositie tijdens het maken van vrijblijvende schetsjes ontdekt. Het jongetje is belangrijk in het beeld maar maakt qua oppervlakte maar een klein onderdeel van het schilderij uit. De omgeving kostte veel meer tijd om vast te leggen, zodat hij dan ongestoord elders kon gaan spelen.

Bij het schilderen van de bloemetjes op het tafelkleed heb ik hulp gehad van zijn zusjes.

Interieur met tafelkleed

Interieur met tafelkleed (formaat 40×30 cm, olieverf op doek)

Tekening Tafel

Tekening Tafel (formaat 30×20 cm, conté op papier)

———————-

I discovered this composition while making free sketches. The boy is important in the picture, but in terms of area he makes only a small part of the painting. The surroundings took much more time to record so he could play elsewhere undisturbed.

In painting the flowers on the tablecloth, I had help from his sisters.

Deel dit bericht op:

Kinderportret

Bij de kinderportretten die ik afgelopen maand heb geschilderd, heb ik de compositie eenvoudig en centraal gehouden. Dit heb ik bewust gedaan om me goed op het gezicht en de blik te kunnen concentreren. Bij dit portret heb ik er vooral op gelet dat de leeftijd van het model klopt.

Kinderportret 8 jaar

Kinderportret 8 jaar (formaat 30×40 cm, olieverf op doek)

———————

In the children’s portraits I’ve painted over the past month, I have kept the composition simple and central. This I have done deliberately to focus well on the face and eyes. In this portrait, I have paid particular attention to the age of the model.

Deel dit bericht op: