Studies van wolkenluchten

Landschap met wolkenlucht (30x20cm) olieverf op paneel

 

Landschap met wolkenlucht (30x25cm) olieverf op paneel

Landschap in avondlicht (30x20cm) olieverf op paneel

In het najaar van vorig jaar heb ik een aantal snelle schilderijen gemaakt van wolkenluchten. Soms zijn de wolken erg wisselend en veranderd het per uur. Dat vind ik perfecte dagen om snelle studies te maken. De snelheid dwingt me nog meer om intuïtief te schilderen. Dat vind ik goed want nadenken over het resultaat tijdens het schilderen heeft vaak geen voordeel.

___________________________

In the autumn of last year I made a number of quick paintings of cloudy skies. Sometimes the clouds are very variable and change hourly. I think those are perfect days to make quick studies. The speed forces me even more to paint intuitively. I think that’s good because thinking about the result while painting is often of no benefit.

 

 

Deel dit bericht op:

Bourgondië

Ik houd van de vlakke vergezichten van het Nederlandse landschap. Het hoort bij het deltagebied wat Nederland is. Maar een heuvellandschap biedt ook mogelijkheden. Het is makkelijker om een plek te vinden waar je meer op de elementen in het landschap kijkt. Zodat je meer kan laten zien op een schilderij. In Nederland moet je vaak op een hoog gebouw gaan staan om dit voor elkaar te krijgen. Deze twee werken heb ik ongeveer twee weken geleden in Frankrijk geschilderd.

bourgondisch landschap

Bourgondisch landschap met huis (45×31) olie op doek

montambert met koeien en wolken

Montambert met koeien en wolken (45×35) olie op doek

I love the flatness of the Dutch landscape. It belongs to the delta area which the Netherlands are. But a hilly landscape offers opportunities. It is easier to find a place where you look more at the elements in the landscape. So that you can show more on a painting. In the Netherlands, you often have to stand on a tall building to make this happen. These two works I painted in France about two weeks ago.

Deel dit bericht op:

Koeien tussen zwarte populieren

Deze zomer heb ik verschillende keren in België koeien geschilderd. Ik richt me, als ik op het platteland rond Breda schilder, vooral op de noordkant en was me eigenlijk niet bewust hoe dicht Breda bij de Belgische grens ligt. Een heel ander landschap. Minder vlak, en bosrijker. Ik heb geen voorkeur dus het verrijkt mijn werkterrein.

Koe onder bomen bij drinkbak

Koe onder de bomen (40×25) doek op paneel

Koeien bij bomenrij met lage zon

Kudden bij bomenrij in avondzon (40×25) doek op paneel

————————-
This summer I painted cows in Belgium several times. I usually focus on the north side of Breda when I paint the countryside here, but I hadn’t realized how close Breda is to the Belgian border. A totally different landscape. Less flat and more trees. I don’t have a preference so it enhances my work area.

Deel dit bericht op:

Wolken en koeien

Dit jaar heb ik een studie gemaakt van grazende kuddes met wolkenlucht, met een eenvoudig horizontale compositie waarbij de lucht de hoofdrol speelt. Verschillende schilderijen van deze serie heb ik al eerder op mijn blog geplaatst.
Een paar weken geleden heb ik een groter formaat van dit onderwerp op locatie geschilderd. Ik had er al op gehoopt dat er nog een paar dagen achter elkaar kwamen met dit soort bewolking voordat de koeien op stal gingen en het te koud werd om in het open veld te werken. De najaarsfrisheid zorgde ervoor dat de verf niet te snel droogde en ik langer in de natte verf kon door werken.

Grazende kudde met wolkenlucht

Grazende kudde met wolkenlucht (formaat 70×40 cm, olieverf op doek)

——————–

This year I made studies of grazing herds with a cloudy sky, with a simple horizontal composition and the sky in the lead role. Several paintings from this series have already been posted on my blog.
A few weeks ago I made a larger size of this subject, painted on location. I had been hoping that there would be a couple of days with this kind of clouds before the cows went into the stable and it would be too cold to work in the open field. The autumn freshness ensured that the paint didn’t dry too fast and I could work in the wet paint for longer.

Deel dit bericht op:

Hoogspanningsmasten in tegenlicht

Als ik op klein formaat werk, voltooi ik het schilderij vaak dezelfde dag. Als dat niet lukt stop ik het schilderij ’s avonds in de koelkast om de verf nat te houden zodat ik de volgende dag verder kan werken in de natte verf.
Een groter formaat op locatie maken vind ik vaak lastig. Een dag is net tekort om het schilderij te voltooien en vaak zijn de omstandigheden de volgende dag niet het zelfde. En om het schilderij nat te houden zou je een gigantische koelkast moeten hebben.
Gelukkig was het een paar weken geleden een enkele dagen achter elkaar stabiel weer en bovendien niet erg warm, zodat ik dit schilderij nat in nat kon schilderen.

Hoogspanningsmasten in tegenlicht

Hoogspanningsmasten in tegenlicht (formaat 60×40 cm, olieverf op doek)

————————

When I work on a small size canvas or panel, I often finish the painting the same day. If that fails I put the painting in the fridge overnight to keep the paint wet, so that I can continue to work the next day in the wet paint.
I often find it difficult to finish a larger size on location. One day is just too short to complete the painting and often the circumstances are not the same the next day. And to keep the painting wet you would have to have a giant refrigerator.
Luckily a few weeks ago it was stable weather for a few days with low temperatures, so I could finish this painting alla prima.

Deel dit bericht op:

Landschap met hoogspanningsmasten

Afgelopen maandag was het geweldig weer. Er stond amper wind en het was een beetje heiig, zodat het vocht in de lucht de zon weerkaatste en de lucht in het tegenlicht lichtgeel kleurde.

Hoogspanningsmasten in tegenlicht

Hoogspanningsmasten in tegenlicht (formaat 35×25 cm, olieverf op doek)

—————————

Last monday it was great weather. There was hardly any wind and it was a bit hazy, so the moisture in the air reflected the sun and colored the air light yellow in the backlight.

Deel dit bericht op:

Vlak land met wolkenlucht

Er zijn gebieden die zo vlak en leeg zijn dat je tijdens het schilderen weinig houvast hebt aan vaste vormen. Je bent dan aangewezen op diepte en atmosfeer.
Afgelopen week heb ik op zo’n plek geschilderd, op de dijk van een rivier. Ik ben aan verschillende paneeltjes begonnen. Het is moeilijk in te schatten welke lichtval lang blijft, en of die de volgende dag hetzelfde is. Soms is dit het geval en kan ik een schilderij voltooien.

Wolkenlucht

Wolkenlucht (formaat 35×25 cm, olieverf op paneel)

De koeien heb ik tijdens grijs weer getekend.

Tekening koeien

Tekening koeien (formaat 42×20 cm, contékrij op papier)

———————————

There are areas that are so flat and empty that you have little to go on shape wise while painting. You then rely on depth and atmosphere.
Last week I painted in such a place, on the embankment of a river. I started on different panels. It is difficult to estimate how long the light will stay the same, and if it will be the same the next day. Sometimes this is the case and I can finish a painting.

The cows I drew during gray weather.

Deel dit bericht op:

Wind

29 augustus stond er een harde, koude wind. Halverwege de dag heb ik de luwte opgezocht. Die vond ik bij de rand van een maïsveld. Het uitzicht vanaf deze plek vond ik nogal saai en de koeien stonden een eind verderop. Daarom heb ik de horizon bij het schilderij laag geplaatst en de lucht de hoofdrol laten spelen.

Wolkenlucht met maisveld

Wolkenlucht met maisveld (Formaat 40×25 cm, olieverf op paneel)

Deel dit bericht op:

Koeien onder de bomen

Afgelopen week was het koel en regenachtig. Dat kwam goed uit, want ik wilde een groot schilderij voltooien. Het doek had ik een week eerder al opgezet en de eerste laag was goed genoeg doorgedroogd. Omdat ik het lastig vind een schilderij van dit formaat in één keer nat in nat te voltooien, schilder ik het meestal in twee lagen. De laatste laag wil ik wel in zijn geheel alla prima schilderen, en dat is bij warm weer bijna niet mogelijk.

Het schilderij heb ik op mijn atelier geschilderd naar aanleiding van een serie olieverfschetsen die ik vorige zomer tijdens een reeks warme dagen buiten heb gemaakt.

Koeien onder bomen

Koeien onder bomen (formaat 120×50 cm, olieverf op doek)

Koeien onder bomen, detail 1

Koeien onder bomen, detail 1 (olieverf op doek)

Koeien onder bomen, detail 2

Koeien onder bomen, detail 2 (olieverf op doek)

Koeien onder bomen, detail 3

Koeien onder bomen, detail 3 (olieverf op doek)

Deel dit bericht op:

Huis in tegenlicht

8 Februari was een prachtige dag, veel zon met een paar wolkjes. In december heb ik dit huis al een keer geschilderd vanuit dit standpunt, maar toen met sneeuw en een blauwe lucht. In het licht van deze dag en zonder sneeuw zijn de kleuren totaal verschillend.

Ik heb het schilderij niet in één dag kunnen voltooien. De volgende dag begon mistig, maar gelukkig was het weer in de middag vergelijkbaar en heb ik het schilderij kunnen afmaken.

Deel dit bericht op: