Eén plek

Als ik de wolkenluchten een grote rol op het schilderijen laat spelen, vind ik het vaak minder belangrijk om van plek of standpunt te veranderen.  Lichtval en de vormen van de wolken veranderen het landschap genoeg om een totaal ander beeld op te leveren.

In dit geval was dat ook praktisch. Op deze plek zat ik in de luwte wat het schilderen comfortable maakte. Mooie wolken gaan vaak gepaard met een stevige wind.

Grazende kudde

Grazende kudde (40×25) olieverf op paneel

Koeien met stapelwolken

Kudde met stapelwolken (35×25) olieverf op paneel

Landschap met rustende kudde

Landschap met rustende kudde (40×25) olieverf op paneel

If I let the clouds play an important role in my paintings, I find it less important to change location or point of view. Light and shape of the clouds change the landscape enough to make for something totally different 

In this case it was practical as well. This spot provided lee what made painting more comfortable. Beautiful clouds are often accompanied by strong winds.

 

Deel dit bericht op:

Dordrecht met zon

Enkele schilderijen die ik deze maand in Dordrecht heb geschilderd. Ik had een paar heldere dagen uitgekozen om in Dordrecht te schilderen. Helder licht dwingt tot snel schilderen. Een muur die eerst nog helder oplichtte omdat de zon er vol op scheen wordt een donker schaduwvlak zodra de zon is gedraaid en een ander deel van het huis wordt beschenen. En de slagschaduwen zijn scherp en constant aan de wandel.

Terras Dordrecht scheffersplein

Terras Scheffersplein (40×30) olie op paneel

Dordrecht in namiddaglicht

Dordrecht in namiddaglicht (40×32) olie op doek

15-brugDordrecht2

Brug Dordrecht (35×35) olie op doek

Some paintings I painted this month in Dordrecht. I had chosen some clear days to paint in Dordrecht. Bright light forces me to paint quickly. A wall that lit up brightly at first as the sun was shining on it becomes a dark shadow just when the sun has turned and is shining on another part of the house. And the shadows are sharp and wander constantly.

Deel dit bericht op:

Polder met en zonder koeien

Polders zijn vaak vlak, leeg en opgeruimd. Eigenlijk is het de lucht en het licht wat het de moeite van het schilderen waard maakt. Toch ben ik ook op zoek naar een duidelijke vorm. Meestal koeien, maar een tijdje geleden een windmolen en een brug.

Koeien met najaarslucht

Koeien met wolkenlucht (70×40 cm) olieverf op paneel

Polder met luchtballon

Molen met hoogspannings masten en luchtballon (35×45 cm) olieverf op paneel

Brug met paarden

Brug met stad in de verte (35×25 cm) olieverf op paneel

———————–

Polders are often flat, empty and tidied up. Actually it’s the sky and the light that make it worthwhile to paint. Yet I am still looking for a clear shape as well. Most of the times cows but a while ago a windmill and a bridge.

Deel dit bericht op:

Koeien tussen zwarte populieren

Deze zomer heb ik verschillende keren in België koeien geschilderd. Ik richt me, als ik op het platteland rond Breda schilder, vooral op de noordkant en was me eigenlijk niet bewust hoe dicht Breda bij de Belgische grens ligt. Een heel ander landschap. Minder vlak, en bosrijker. Ik heb geen voorkeur dus het verrijkt mijn werkterrein.

Koe onder bomen bij drinkbak

Koe onder de bomen (40×25) doek op paneel

Koeien bij bomenrij met lage zon

Kudden bij bomenrij in avondzon (40×25) doek op paneel

————————-
This summer I painted cows in Belgium several times. I usually focus on the north side of Breda when I paint the countryside here, but I hadn’t realized how close Breda is to the Belgian border. A totally different landscape. Less flat and more trees. I don’t have a preference so it enhances my work area.

Deel dit bericht op:

Gedempt licht en jacobs ladders

Veel helder licht de laatste tijd. Toch houd ik er ook van als de wereld meer gehuld is in door wolken gedempt licht.

Koeien met wolkenlucht

Koeien met wolkenlucht (formaat 40×25 cm, olieverf op doek)

Meerpalen met zwaan

Meerpalen met zwaan (formaat 40×25 cm, olieverf op paneel)

Landschap met jacobsladder

Landschap met jacobsladder (formaat 37×26 cm, olieverf op paneel)

Koeien in lichtstraal

Koeien in lichtstraal (formaat 30×20 cm, olieverf op paneel)

———————-

A lot of bright light lately. Yet I like it too when the world is more shrouded in cloud tempered light.

Deel dit bericht op:

Winkelstraat met weerspiegeling

Op deze regenachtige dag vond ik een mooie lichtbron in het warm rode licht van deze etalage in Breda.

Winkelstraat met etelages met regen

Winkelstraat met etalages met regen (formaat 30×45 cm, olieverf op paneel)

——————-

On this rainy day I found a nice lightsource in the warm red light of this shopwindow in Breda.

Deel dit bericht op:

Ansichtkaarten en kandelaars

Twee interieurs die ik vorige week heb geschilderd.
Het verschil in sfeer tussen een kerk en een winkel is natuurlijk groot. Toch is vooral de richting van het licht dat wat voor mij tijdens het schilderen het grootste verschil maakte. De lichtval en hoe je het moet vastleggen is in een interieur met tegenlicht (de kerk) of met licht in de rug (de winkel) totaal anders.

Winkel met verkoopster
Winkel met verkoopster (formaat 37×27 cm, olieverf op doek)

Kerkinterieur

Kerkinterieur (formaat 40×35 cm, olieverf op doek)

————————–

Two interiors that I painted last week.
The difference in atmosphere between a church and a shop is of course very big. However, for me the biggest difference while painting is the direction of the light. The light and how you need to capture it in an interior with light from the front (the church) is completely different from an interior with light from the back (the store).

Deel dit bericht op:

Wolkenluchten

Afgelopen maand waren er veel dagen met prachtige wolkenluchten. Op deze dagen heb ik mijn blik naar boven gericht en het land een minimale rol laten spelen. Door het steeds veranderende lichtspel vind ik dit een van de lastigste onderwerpen om vat op te krijgen.

Wolken met geel licht

Wolken met geel licht (formaat 25×20 cm, olieverf op paneel)

Ondergaande zon

Ondergaande zon (formaat 30×20 cm, olieverf op paneel)

Wolk in avondtegenlicht

Wolk in avondtegenlicht (formaat 30×20 cm, olieverf op paneel)

Wolkenvelden

Wolkenvelden (formaat 25×20 cm, olieverf op paneel)

———————–

Last month there were many days with wonderful cloudy skies. On these days I set my eyes on the sky and let the land play a minimal role. Due to the ever-changing light show, I think this is one of the most difficult subjects to get a grip on.

Deel dit bericht op:

Schaduwen en zonlicht

De doos heb ik in het weiland geschilderd, ik gebruik hem altijd om kwasten, medium en lunch in te vervoeren als ik ga schilderen. Ik heb snel moeten schilderen want de schaduwen draaiden snel. Het wegdraaiende licht bij het andere schilderij dwong me ook tot het vlug vast leggen van het tafereel. Omdat ik aan beide schilderijen de volgende dag niet kon verder werken is de toets breed gebleven.

Schilderspullen in kartonnen doos

Schilderspullen in kartonnen doos (formaat 25×35 cm, olieverf op paneel)

Slapend op de bank

Slapend op de bank (formaat 35×25 cm, olieverf op doek)

—————————

I painted the box in the meadow, I always use it to transport brushes, medium and lunch when I’m painting. I had to paint quickly as the shadows turned quickly. The turning light in the other painting forced me to quickly capture the scene. Because I could not finish the paintings the next day, the stroke remained wide.

Deel dit bericht op: