Amstel in avondlicht

Amstel in avondzon

Amstel in avondzon (45×32) olie verf op doek

Brug over de Amstel in tegenlicht

Brug over de Amstel in tegenlicht (35×30) olie op doek

In beide schilderijen hierboven heb ik het avondlicht proberen te vangen. Toch was de aanpak anders.

Met de bovenste van de twee was ik vroeg in de middag begonnen. Het licht was toen nog heel anders. Het was in de eerste instantie niet mijn plan om het avondlicht vast te leggen.

Gedurende de dag heb ik het licht steeds meer aangepast. Want de kleuren van mijn onderwerp werden steeds mooier. In het begin stond de zon hoog en werden de bootjes op de voorgrond helder verlicht. Maar later viel er minder licht op en heb ik de lichte toetsen weggeschilderd. Het licht van de dalende zon die op het Amstelhotel viel werd steeds helderder en ik heb dit er in geschilderd.

Het onderste schilderij heb ik heel snel geschilderd. Het was nu mijn vooropgezette plan om het felle tegenlicht met de reflectie op het water vast te leggen. Maar omdat dit niet lang duurt moest ik me haasten. Bij een schilderij wat ik zo snel maak zijn de details ondergeschikt aan het lichteffect.

14324506_1432655126749957_4792045599899450160_o

In both pictures above, I tried to catch the evening light. Nevertheless, the approach was different.

The upper of the two I had started early in the afternoon. The light was still quite different. At first it was not my intention to capture the evening light.

During the day I adapted the light more and more. Because the colors of my subject became more and more beautiful. In the beginning, the sun was high and the boats were bright in the foreground. But later there were fewer lights and I painted over the touches of light. The light of the declining sun on the Amstel Hotel became clearer and I painted it in.

The bottom picture I painted very quickly. It was now my preconceived plan to capture the bright backlighting with the reflection on the water. But since this moment does not last long I had to hurry. In a painting that I make so quickly the details are subordinate to the light effect.

Deel dit bericht op: