Vrouw achter vleugel

Bij het schilderen probeer ik te varieren in onderwerpkeuze. Nieuwe onderwerpen vragen nieuwe oplossingen en daar leer je van. Opdrachten, zoals deze, helpen me hier vaak bij. Een vrouw achter de vleugel, een onderwerp wat in de loop van de geschiedenis vaak geschilderd is maar tot nu toe niet door mij.

vrouw achter vleugel

Vrouw achter vleugel (50×40) olie op doek

When painting I try to vary in subject choice. New subjects require new solutions and you learn from that. Assignments, like this one, often help me with this. A woman at the grand piano, a subject that in the course of history has often been painted but up till now not by me.

Deel dit bericht op: